Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Geschiedenis van politiek en maatschappij
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Werkcollege: 50%
 • Zelfstudie: 25%
 • Stage: 25%
Korte omschrijving:
In het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij leer je hoe je historische inzichten over het functioneren van democratie, burgerschap en de markt kunt gebruiken om hedendaagse problemen op te lossen.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Beleidsmedewerker overheid
 • Onderzoeker adviesorgaan
 • Fractiemedewerker politieke partij
 • Journalist
 • Consultant adviesbureau
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
27
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 15 maanden