Waarom in Utrecht

Instituties

De master Geschiedenis van politiek en maatschappij leert je te begrijpen waarom samenlevingen zich zo uiteenlopend hebben ontwikkeld, door te kijken naar instituties op het gebied van democratie, burgerschap en de inrichting van de markt: de organisaties die op die terreinen functioneren, de regels die gelden, de gewoonten en praktijken die zijn ontstaan. Die instituties vormen 'de regels van het spel’: zij geven onze huidige samenleving vorm, maar zijn zelf het resultaat van een historisch proces. Het programma geeft je inzicht in de manier waarop deze instituties - die zo bepalend zijn voor de moderne samenleving - zich hebben ontwikkeld, en in het functioneren en de gevolgen van die instituties.

Lange-termijnperspectief

Het programma legt de nadruk op de moderne tijd: de 19e, 20e en 21ste eeuw. Maar als het zinvol is om een goed zicht te krijgen op de historische wortels van hedendaagse kwestie – en dat is het met enige regelmaat – dan kijken we verder terug.

Theoriegestuurd en vergelijkend

In het programma leer je sociaal-wetenschappelijke concepten en theorieën en een vergelijkende benadering te gebruiken om de mechanismen te bestuderen die de opvallende overeenkomsten en verschillen tussen steden, regio’s, staten, werelddelen en historische perioden kunnen verklaren.

Beroepsgericht

Het programma biedt je de mogelijkheid om deze inzichten toe te passen op actuele en beleidsrelevante vraagstukken. Het practicum of de stage biedt daarvoor een uitgelezen mogelijkheid. Zo hebben studenten eerder stage gelopen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, de gemeente Rotterdam, BNR Nieuwsradio en diverse politieke partijen.

Voor haar stage deed student Merel Hoving in opdracht van NCR (de Nationale Coöperatieve Raad) onderzoek naar het coöperatieve landschap in Nederland. Fleur Noyen verrichtte onderzoek naar burgercollectieven met denktank Oikos. Lees het artikel (pdf) dat zij hierover schreef. Zie voor meer voorbeelden het overzicht van stageplaatsen (PDF). 

Ook in andere onderdelen van het programma wordt expliciet aandacht besteed aan toepassing van de verworven inzichten, bijvoorbeeld in opdrachten en gastcolleges.

Docenten

Onze docenten zijn internationaal erkend als experts in hun onderzoeksveld. De kerndocenten van het masterprogramma Geschiedenis van politiek en maatschappij zijn:

Dr. Jessica Dijkman
Jessica Dijkman

Jessica Dijkman is Universitair Docent economische geschiedenis. Haar onderzoek focust zich op de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Momenteel richt ze zich op middeleeuwse en vroegmoderne maatschappelijke omgangsvormen met voedselscrises en hongersnood. 

Dr. Pepijn Corduwener
Pepijn Corduwener

Pepijn Corduwener is als Universitair Docent verbonden aan het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis, en werkzaam bij de afdeling Politieke Geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van West-Europa vanaf de late negentiende eeuw, in het bijzonder de geschiedenis van naoorlogs Frankrijk, Italië en Duitsland in vergelijkend perspectief. 

Prof. dr. Maarten Prak
Maarten Prak

Maarten Prak is hoogleraar bij de afdeling Economische en Sociale Geschiedenis van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis. Zijn onderzoek concentreert zich op de lotgevallen van de bewoners van Europese - en vooral Nederlandse - steden in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd.

Dr. Sarah Carmichael

Sarah Carmichael is universitair docent  Economische Geschiedenis. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling van ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en huwelijkspatronen in de 19e en 20e eeuw, in westerse en niet-westerse landen.

Dr. Christian Wicke
Christian Wicke

Christian Wicke is universitair docent in het veld van de politieke geschiedenis. Zijn werk focust zich op nationalisme, hedendaagse Duitse geschiedenis en recentelijk ook op constructies van identiteit, herinnering and erfgoed in de context van deindustrialisatie. Momenteel richt hij zich op de geschiedenis van sociale bewegingen in stedelijke gebieden. 

Domstraat