Voorbereiding op de arbeidsmarkt

De master bereidt je goed voor op de arbeidsmarkt: op dit moment schrijven we voor een vak een beleidsplan, een belangrijke vaardigheid voor op de werkvloer. En eerder dit jaar werden we in arbeidsmarktsessies getraind in onderwerpen als netwerken en solliciteren
Wouter Berkhof, student

Kennis en vaardigheden

Als afgestudeerde van de master Geschiedenis van politiek en maatschappij heb je op de arbeidsmarkt specifieke inzichten en vaardigheden te bieden:

  • Je kunt vlot en systematisch informatie verzamelen en analyseren en daarover helder rapporteren. Wat je onderscheidt van afgestudeerden van andere opleidingen is dat je een vertaalslag van verleden naar heden kunt maken.
  • Je kunt complexe maatschappelijke vraagstukken analyseren door ze te belichten vanuit een historisch perspectief: je maakt inzichtelijk hoe en waarom regels, praktijken en organisatievormen zijn ontstaan en draagt daarmee bij aan oplossingen waaraan een jurist, econoom of technicus niet gedacht zou hebben. 

Stageverhalen

Het volgen van een stage is een goede manier om je voor te bereiden op de arbeidsmarkt.

Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Your Perspective

Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen. Iedere maand staat één werkveld centraal en komen alumni vanuit verschillende disciplines vertellen over hun ervaringen.

Carrièrenacht Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen door aan hun projecten mee te doen of van hun diensten gebruik te maken. Lees meer over de  CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.

UU Carrièredag