Waarom in Utrecht

Er bestaan verschillende lerarenopleidingen, op hbo- en op universitair niveau, voltijd en deeltijd. Deze universitaire lerarenopleiding is een tweejarige voltijdopleiding (120 studiepunten) tot eerstegraads leraar. Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Bij de lerarenopleiding van de universiteit Utrecht kun je je opleiding flexibel en in je eigen tempo volgen. Jouw ontwikkeling staat centraal tijdens de opleiding. Je kunt het standaard voltijd- of deeltijdprogramma volgen, maar ook een nog individueler traject als dat beter bij jouw situatie past. De studieadviseur kan je meer vertellen over de mogelijkheden.

Persoonlijke begeleiding

Het onderwijs is georganiseerd in kleine groepen. Je maakt deel uit van een vaste mentorgroep met intensieve begeleiding van een vaste mentor. Daarnaast heb je een ervaren begeleider op je stageschool en een begeleider (mentor) op de universiteit die regelmatig contact hebben over het onderwijsprogramma en hoe het jou vergaat. Je legt je ontwikkeling vast in een praktijkdossier, als reflectie op je functioneren als docent.

Koppeling theorie en praktijk

Om een goede leraar te kunnen worden is praktijkervaring essentieel. Daarom bestaat ongeveer de helft van de opleiding uit praktijkstage. Maar je beheerst het leraarsvak eerder en beter als je beschikt over actuele theoretische kennis. Daarom vindt de andere helft van je opleiding plaats op de universiteit. Hier leer je alles over algemene en schoolvakdidactiek. Deze theoretische component is aan Universiteit Utrecht zeer sterk. Daarbij koppelen we de theoretische kennis systematisch aan de praktijk: je leert tijdens een hoorcollege iets over didactiek, en analyseert vervolgens in een werkcollege hoe dit in je eigen lespraktijk gaat. Ook werk je aan de professionele vaardigheden die je nodig hebt als beginnend docent. Al deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens weer toe in je stage.

Wetenschap voedt het onderwijs

In Utrecht brengen wetenschappers de meest actuele kennis uit de praktijk in in het onderwijs. Deze en andere wetenschappers inspireren je om actueel onderzoek in te zetten in de schoolpraktijk:

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd. De Nederlandse hoogleraren beoordelen de Universiteit Utrecht als beste universiteit. De leeromgeving is internationaal: de helft van de Utrechtse masters heeft Engels als voertaal. Twaalf wetenschappers die verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht ontvingen de Nobelprijs voor hun onderzoek.