Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Bekwaam voor de klas

Als je de lerarenopleiding hebt afgerond, voldoe je aan de wettelijke bevoegdheidseisen die voortvloeien uit de Wet op de Beroepen in het Onderwijs (wet BIO). Dat houdt in dat je vakinhoudelijke, pedagogische en vakdidactische bekwaam bent en beschikt over een brede professionele basis.

Binnen de opleiding zijn deze bevoegdheidseisen vertaald in twaalf taken waaraan je gedurende je hele opleiding werkt. Daarbij moet je denken aan het opstellen van leerdoelen op voor het gehele curriculum en specifieke lessen, het ontwerpen, uitvoeren en begeleiden voor de gestelde leerdoelen en het toetsen in welke mate de gestelde leerdoelen gerealiseerd zijn. Ook wordt gewerkt aan interpersoonlijke relaties met (groepen) leerlingen, aan communicatieprocessen in de groep en de begeleiding van persoonlijke ontwikkeling en persoonsvorming. Tot slot wordt ook aandacht besteed aan professionele ontwikkeling en schoolorganisatie.

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, in of buiten een schoolse setting. Dat houdt ook in dat:

  • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
  • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
  • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
  • je leert actief bijdragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
  • je leert de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.