Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Bekwaam voor de klas

Tijdens dit masterprogramma verdiep je je vakkennis. Daarnaast is het programma sterk competentiegericht. Je werkt gedurende je  hele opleiding aan competenties op het gebied van:

 • interpersoonlijke relaties
 • vakinhoud en (vak)didactiek
 • pedagogiek
 • communicatie
 • organisatie
 • reflectie
 • onderzoek

Bovendien ontwikkel je drie belangrijke basisbekwaamheden die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk:

startbekwaamheiddoorgroeibekwaamheidonderzoeksbekwaamheid

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, in of buiten een schoolse setting. Dat houdt ook in dat:

 • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
 • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
 • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
 • je leert actief bijdragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
 • je leert de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

De competenties zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), we hebben ze samengevat. De bekwaamheidseisen zijn opgenomen in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO, 2006).

Een andere functie?

 • docent in het hbo
 • functie bij educatieve dienst van een culturele instelling of didactisch centrum
 • vakdidactisch onderzoeker
 • functie in voorlichting en journalistiek