Bekwaam voor de klas

Tijdens dit masterprogramma verdiep je je vakkennis. Daarnaast is het programma sterk competentiegericht. Je werkt gedurende je  hele opleiding aan competenties op het gebied van:

 • interpersoonlijke relaties
 • vakinhoud en (vak)didactiek
 • pedagogiek
 • communicatie
 • organisatie
 • reflectie
 • onderzoek

Bovendien ontwikkel je drie belangrijke basisbekwaamheden die aansluiten op de eisen van de beroepspraktijk:

startbekwaamheiddoorgroeibekwaamheidonderzoeksbekwaamheid

Tijdens je opleiding doe je kennis en vaardigheden op om je eigen vak te kunnen doceren, in of buiten een schoolse setting. Dat houdt ook in dat:

 • je leert om professioneel te reflecteren op je eigen functioneren en omgeving;
 • je leert om op wetenschappelijk verantwoorde wijze problemen te definiëren, analyseren en oplossen;
 • je een onderzoekende, op innovatie gerichte houding ontwikkelt;
 • je leert actief bijdragen aan schoolvak- en onderwijsontwikkeling;
 • je leert de verantwoordelijkheid nemen voor je eigen professionele ontwikkeling.

De competenties zijn vastgelegd in de Onderwijs- en Examenregeling (OER), we hebben ze samengevat. De bekwaamheidseisen zijn opgenomen in de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO, 2006).

Een andere functie?

 • docent in het hbo
 • functie bij educatieve dienst van een culturele instelling of didactisch centrum
 • vakdidactisch onderzoeker
 • functie in voorlichting en journalistiek