Tracks

Track title: 
Honours track: ​U-TEACH

Track description: 

Zoek je extra uitdaging en ben je geïnteresseerd in internationaal en tweetalig onderwijs, dan kun je binnen de lerarenopleiding kiezen voor de internationale track U-TEAch (Utrecht Teacher Education Academy). Binnen dit grotendeels Engelstalige traject leer je om je eigen vak te doceren op tweetalige en internationale scholen.