Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen?

Voor academici

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar heb je binnen je bachelorprogramma een aanzienlijk aantal historische cursussen gevolgd, dan kun je wellicht een premastertraject volgen. Dit traject wordt individueel vastgesteld door de toelatingscommissie en heeft een maximale omvang van 60 studiepunten uit de bacheloropleiding geschiedenis. Bij succesvolle afronding word je alsnog toegelaten tot het masterprogramma.

Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 studiepunten aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding geschiedenis afronden, alvorens in te kunnen stromen in de master. Mogelijk zijn er dan wel enkele vrijstellingen.

Voor hbo'ers met een tweedegraadsbevoegdheid geschiedenis

Heb je een hbo-tweedegraadslerarenopleiding geschiedenis voltooid? Dan kun je een standaard premastertraject volgen van 60 studiepunten. Je masterprogramma duurt daarna circa 1,5 jaar, omdat je door eerder verworven competenties een praktijkdeel minder doet. Je kunt er ook voor kiezen om die ruimte te gebruiken om je kennis te verdiepen. Let op: Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid in hetzelfde schoolvak kun je alleen in september starten met de opleiding.

Twijfel je of je toelaatbaar bent?

Om goed te kunnen beoordelen of je toelaatbaar bent, is het voor ons belangrijk om de juiste informatie te hebben. Je meldt je daarom via Studielink aan voor het masterprogramma Geschiedenis: educatie en communicatie, net als de studenten die wel direct aan alle ingangseisen voldoen. De toelatingscommissie beslist dan of je een premastertraject mag volgen en hoe dit traject eruit ziet. Nadat je bericht hebt ontvangen, word je geïnformeerd over hoe je je kunt inschrijven voor het premastertraject.

Let op: een premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.