Flexstuderen

De Graduate School of Teaching (GST) participeert in het experiment flexstuderen van het Ministerie van OCW. Dit betekent dat studenten van de lerarenopleidingen flexibel hun studieprogramma kunnen afronden door zich per cursus in te schrijven. Op de algemene UU-site staan de algemene voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor flexstuderen.

Voor studenten van de universitaire lerarenopleidingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Flexstuderen is alleen mogelijk als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft.
 2. Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • a) Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs en deze wil je combineren met de lerarenopleiding;
  • b) Je bent topsporter;
  • c) Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in 2020-2021 een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt;
  • d) Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger (zie voor een definitie de algemene UU-site);
  • e) Je bent chronisch ziek of gehandicapt.
 3. Je behoort tot de groep van de eerste 300 aanmelders voor flexstuderen bij de universitaire lerarenopleidingen.

Voor de lerarenopleiding geldt de aanvullende eis dat, als je werk en studie wilt combineren, je een baan in het voortgezet onderwijs moet hebben die voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de stagebrochure.

Binnen het experiment moet je je per studiejaar voor ten minste 15 EC aan cursussen inschrijven. Wel gelden er regels ten aanzien van ingangseisen, volgorde en combinatie van cursussen. Om die reden zal het niet altijd mogelijk zijn om je slechts voor 15 EC per studiejaar in te schrijven.

Flexstuderen start in principe alleen in september. Informeer bij de studieadviseur [studieadviseur.gst@uu.nl] naar de mogelijkheden voor een februaristart. Deadline aanmelden is 15 december 2020.

Procedure omtrent flexstuderen (nieuwe studenten)

Om in aanmerking te komen voor flexstuderen moet je eerst een inschrijfverzoek doen en het reguliere inschrijfproces doorlopen. In het kort:

 1. doe een inschrijfverzoek via Studielink;
 2. meld je aan via het formulier, na (voorwaardelijke) toelating tot de opleiding;
 3. maak een afspraak met de studieadviseur;
 4. vul een studieplanning in, en stuur deze een week voor je afspraak naar de studieadviseur;
 5. je studieplanning wordt vastgesteld;
 6. schrijf je in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.

Uitgebreide informatie over de procedure.