Flexstuderen

De Graduate School of Teaching (GST) participeert in het experiment (van OCW) flexstuderen. Dit betekent dat studenten van de lerarenopleidingen flexibel hun studieprogramma kunnen afronden, dat wil zeggen: dat je je per cursus in kunt schrijven. Op de algemene UU-site kun je de algemene voorwaarden vinden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor flexstuderen.

Voor studenten van de universitaire lerarenopleidingen gelden de volgende voorwaarden:

 1. Flexstuderen is alleen mogelijk als je je als voltijdsstudent (her)inschrijft.
 2. Je behoort tot één van de volgende doelgroepen:
  • a) Je hebt een baan in het voortgezet onderwijs en deze wil je combineren met de lerarenopleiding;
  • b) Je bent topsporter;
  • c) Je bent studentbestuurder die van de Universiteit Utrecht in 2019-2020 een bestuursbeurs van ten minste €425 ontvangt;
  • d) Je bent bij aanvang van de opleiding mantelzorger (zie voor een definitie de algemene UU-site);
  • e) Je bent chronisch ziek of gehandicapt.
 3. Je behoort tot de groep van de eerste 300 aanmelders voor flexstuderen bij de universitaire lerarenopleidingen.

Voor de lerarenopleiding geldt de aanvullende eis dat, als je werk en studie wilt combineren, je een baan in het voortgezet onderwijs moet hebben die voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in de stagebrochure.

Binnen het experiment moet je je per studiejaar voor ten minste 15 EC aan cursussen inschrijven. Wel gelden er regels ten aanzien van ingangseisen, volgorde en combinatie van cursussen. Om die reden zal het niet altijd mogelijk zijn om je slechts voor 15 EC per studiejaar in te schrijven.

Procedure omtrent flexstuderen (nieuwe studenten)

Studenten die in aanmerking willen komen voor flexstuderen doen eerst een inschrijfverzoek via Studielink en doorlopen het reguliere inschrijfproces.

Zodra je per mail een voorwaardelijke toelatingsbeschikking hebt ontvangen vanuit het bureau Mastertoelating, kan je je via dit formulier aanmelden voor flexstuderen. Doe dit zo snel mogelijk na ontvangst van je voorwaardelijke toelating. Na de ontvangst van je aanmelding voor flexstuderen, wordt deze in behandeling genomen.

Maak op basis van de studieschema’s op de studentensite een voor jou passend en realistisch studieschema. Let hierbij ook op ingangseisen en volgordelijkheid van de cursussen binnen het curriculum (zie de cursusbeschrijvingen in de onderwijscatalogus). Je kunt dit document gebruiken bij het maken van een planning.

Maak daarna een afspraak met de studieadviseur. Die kan beoordelen of je tot een van bovengenoemde doelgroepen behoort, én kan je studieplanning met je doornemen. Stuur de ingevulde studieplanning een week voor je afspraak op naar studieadviseur.gst@uu.nl.

Na het gesprek met de studieadviseur zal de studieplanning - voor het eerste collegejaar - worden vastgesteld. Deze planning wordt zowel door de opleiding als door de student ondertekend. Aan de hand van deze studieplanning wordt het bedrag van het collegegeld dat je het komende collegejaar verschuldigd bent bepaald. Als flexstudent betaal je per studiepunt (1/60 van het wettelijk collegegeld) vermeerderd met 15% (zie voor een overzicht de UU-site over flexstuderen). Het vastgestelde bedrag wordt in rekening gebracht. Lopende het studiejaar kun je wel meer cursussen volgen.

In het kort:

 1. Doe een inschrijfverzoek via Studielink;
 2. Meld je aan via het formulier, na (voorwaardelijke) toelating tot de opleiding;
 3. Maak een afspraak met de studieadviseur;
 4. Vul een studieplanning in, en stuur deze een week voor je afspraak naar de studieadviseur;
 5. Je studieplanning wordt vastgesteld – en ondertekend door opleiding én jou;
 6. Schrijf je in voor cursussen aan de hand van de vastgestelde studieplanning.