Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MA
  • Opleidingsnaam: Educatie en Communicatie in de Mens- en Maatschappijwetenschappen
  • Programma: Geschiedenis: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
68538
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Collegegeld:
Startmoment(en):
  • September
  • Februari (uitgezonderd studenten met een 2de graads bevoegdheid)
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
Leer hoe je je geschiedeniskennis kunt overdragen
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenregeling tweejarige educatieve masteropleidingen
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
  • leraar geschiedenis
  • docent in het hbo
  • functie bij educatieve dienst van een culturele instelling of didactisch centrum
  • vakdidactisch onderzoeker
  • functie in voorlichting en journalistiek
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
9
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Gegevens niet beschikbaar
Toelichting:
Afstudeersnelheid: N<30