Premasterprogramma

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet kun je onder bepaalde voorwaarden voorafgaand aan de Educatieve master een premasterprogramma volgen.

Voor academici

Als je deficiënties hebt op het gebied van sociale- en/of fysische geografie, dan kan de toelatingscommissie besluiten je toe te laten na afronding van een premasterprogramma. De premaster wordt individueel vastgesteld en duurt maximaal een jaar (in voltijd) en dient binnen een vastgestelde termijn succesvol te worden afgerond. Met een deficiëntie van maximaal 10EC kan gestart worden met de opleiding; die 10EC wordt als afstudeervoorwaarde opgenomen, en komt boven op het examenprogramma dat moet worden afgerond.

Voor hbo-ers

Studenten met een hbo bachelordiploma worden door de toelatingscommissie onder bepaalde voorwaarden toegelaten tot een premasterprogramma.

Om toegelaten te worden tot de pre-master dien je te voldoen aan de volgende eisen:

  • je hebt gemiddeld een 7 op je cijferlijst;
  • je bacheloropleiding sluit aan bij het terrein van het masterprogramma. Een voorbeeld van een opleiding die aansluit bij de tweejarige educatieve master “Geografie: Educatie en Communicatie” is een HBO bachelor leraar aardrijkskunde.

Het premasterprogramma bestaat uit cursussen fysische en sociale geografie op universitair niveau, en cursussen in geografische onderzoeksmethoden en -technieken en wetenschappelijke vorming. De premaster wordt individueel vastgesteld en duurt maximaal een jaar (in voltijd) en dient binnen een vastgestelde termijn succesvol te worden afgerond. Met een deficiëntie van maximaal 10EC kan gestart worden met de opleiding; die 10EC wordt als afstudeervoorwaarde opgenomen, en komt boven op het examenprogramma dat moet worden afgerond.

E-modules voor wegwerken vakdeficiënties

De universiteit heeft e-modules ontwikkeld om vakdeficiënties in de fysische en sociale geografie weg te werken via e-learning. De e-modules zijn uitsluitend voor studenten Sociale Geografie en Planologie of Aardwetenschappen die de educatieve master overwegen. De e-modules zijn uitsluitend bedoeld voor studenten van een universitaire of HBO opleiding die de educatieve master overwegen en voor zij-instromers. Bij aanmelding en voorwaardelijke toelating voor de educatieve master, kunnen e-modules als onderdeel van een premaster worden gevolgd.

Meer informatie over mogelijke schakeltraject op maat kun je vinden onder Toelating en aanmelden bij de vooropleiding die op jou van toepassing is.

Toelating en aanmelden

Let op

Een premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.