Extra uitdaging

De master Geneeskunde en de Universiteit Utrecht bieden honoursprogramma’s aan voor studenten die op zoek zijn naar extra uitdaging. Op deze pagina lees je daar mee over.

Honoursprogramma Geneeskunde

De honoursprogramma’s van het masterprogramma Geneeskunde zijn onderdeel van het Alexandre Suerman programma van het UMC Utrecht. Het honoursprogramma wil jou als geneeskundestudent in een vroeg stadium uitdagen om je wetenschappelijke ambitie te koppelen aan academische vorming en verbreding. We willen je stimuleren om het beste uit jezelf te halen!

Wat houdt honoursonderwijs in?

Het honoursprogramma is gericht op verdieping en verbreding van kennis en vaardigheden ten opzichte van het reguliere onderwijsprogramma. Bij verdieping moet je vooral denken aan het doen van wetenschappelijk onderzoek in een richting die past bij jouw persoonlijke ambitie. Verbreding wordt bereikt door aandacht te besteden aan geneeskunde in de maatschappelijke context. Denk hierbij aan thema’s als medische ethiek, gezondheidsrecht en wetenschapsfilosofie.

In onderstaande video vertellen een aantal studenten over hun ervaringen met het Honoursprogramma.

Honoursprogramma Young Innovators

Ben je nieuwsgierig, ondernemend, intellectueel veelzijdig en doelgericht, en ga je maatschappelijk verantwoord te werk? Wil je meer halen uit je master, dan is het Young Innovators honoursprogramma (15 EC) wellicht iets voor jou!

Gezondheid, economie en verstedelijking

Het programma is erop gericht je te helpen bij het ontwikkelen van innovatorschap en innovatievaardigheden, en van een duidelijk gevoel voor verantwoordelijkheid en ethiek. Centraal staan de grote uitdagingen van moderne samenlevingen in een gemondialiseerde wereld. Er zijn drie modules:

  • Duurzame innovaties rond het thema gezondheid
  • Duurzame innovaties rond het thema economie
  • Duurzame innovaties rond het thema verstedelijking

Denk buiten je vakgebied

De veelzijdigheid van de thema's vergt de gezamenlijke inzet van deskundigen uit de alfa-, beta- en sociale wetenschappen. Zij brengen de benodigde kennis in op het gebied van energie, klimaatdynamiek, voeding, technologie en gezondheid. Al even essentieel zijn inzicht in de dynamiek van samenlevingen, recht en economie, talen en culturen, en geschiedenis en filosofie.

De onderwerpen die in de modules aan de orde komen, reiken over nationale en culturele grenzen heen. Om die reden krijg je het programma volledig in het Engels aangeboden.

Meer over de Young Innovators.