Studieprogramma

Het programma van de master Geneeskunde bestaat voornamelijk uit coschappen in de verschillende klinische vakgebieden. Het laatste jaar, het schakeljaar, vormt een brug naar medische vervolgopleidingen.

Studieopbouw

Het programma van het eerste en tweede jaar van de master Geneeskunde bestaat voornamelijk uit coschappen in de verschillende klinische vakgebieden, welke gebundeld zijn in de zogenaamde LINKs (Longitudinale INtegratie in de Kliniek). Daarnaast maken LINK-voorbereidende theorieblokken, keuzeonderwijs en lijnonderwijs deel uit van het programma.

Tijdens de coschappen van de master staan medische kennis en medisch functioneren op de voorgrond. Het is de bedoeling dat je zo zelfstandig mogelijk patiënten ziet en anamnese, lichamelijk onderzoek, interpretatie en behandelplan documenteert in het medisch dossier.

Het zogenaamde schakeljaar is het derde en laatste jaar van de master, en is ingericht als brug naar de vervolgopleidingen. Je functioneert onder andere als semi-arts op een klinische afdeling naar keuze en je doet een wetenschappelijke stage.

Opbouw studie

Buitenland

Het is in Utrecht in beperkte mate mogelijk om tijdens de master coschappen en stages in het buitenland te doen. Door een stage of een studieonderdeel in het buitenland te volgen, kan je veel leren over wereldwijde gezondheidsvraagstukken en over culturen en tradities van patiënten uit de hele wereld. Natuurlijk kan je ook je medische vaardigheden verbreden. Het International Office helpt je coschappen en stages in het buitenland te volgen.

Onderwijsvormen

  • Coschappen - Tijdens de coschappen is het de bedoeling dat je zo zelfstandig mogelijk patiënten ziet en anamnese, lichamelijk onderzoek, interpretatie en behandelplan documenteert in het medisch dossier.
  • Lijnonderwijs - Het Praktisch Lijnonderwijs (PLO) bestaat uit communicatie en attitude en medisch-technische vaardigheden. 
  • Artsenstages - De semi-artsstage is verplicht. Je kunt zelf een voorkeur opgeven voor het specialisme waarbij je de stage wilt volgen. Je werkt als semi-arts op het niveau van een beginnend arts-assistent.
  • Wetenschapsstage - De wetenschapsstage duurt minimaal 12 weken, en kan eventueel verlengd worden tot 18 of 24 weken. Deze stage is gericht op actieve deelname aan wetenschappelijk onderzoek.

Groepsgrootte

In de master werk je veel zelfstandig als coassistent, semi-arts of in een andere (wetenschappelijke) stage. Dit wil niet zeggen dat je altijd alleen loopt; regelmatig zullen ook andere studenten tegelijk een onderwijsonderdeel volgen.

Examenvormen

  • Beoordeling van handelen in de praktijk
  • Beoordeling van professioneel gedrag
  • Theoretische toetsen voorafgaand aan een coschap
  • Maken van (wetenschappelijke)verslagen
  • Utrechtse Voortgangstoets (UVT)

Extra uitdaging

Zoek je extra uitdaging? Voor studenten die naast hun master een extra uitdaging zoeken biedt de Universiteit Utrecht diverse honoursprogramma’s aan. Honoursonderwijs gaat verder waar je masterprogramma ophoudt. Het Geneeskunde honoursprogramma van wil jou als geneeskundestudent vroeg in de opleiding uitdagen om je wetenschappelijke ambitie te koppelen aan academische vorming en verbreding. We willen je stimuleren om het beste uit jezelf te halen! 

Lees meer over de honoursprogramma's