Trackvoorlichting

Elk jaar is er een informatiebijeenkomst over de tracks bestuur en beleid, onderzoek, One Health en Animal Welfare Management. Tijdens deze bijeenkomst wordt er zowel praktische als inhoudelijke informatie verstrekt en vertellen studenten over hun eigen ervaringen.

Voorlichting internationale stages

Ongeveer de helft van alle studenten in de masteropleiding Diergeneeskunde doet een onderdeel van de studie in het buitenland. De International officers geven voorlichting over de mogelijkheden.

Bijeenkomsten studieplanning

In het voorjaar en de zomer organiseren studieadviseurs bijeenkomsten voor kleine groepen studenten in de laatste fase van de bachelor over de vervolgstap van de bachelor naar de master. Er wordt praktische informatie gegeven over de vervolgstap, bijvoorbeeld over inschrijven, plaatsing, instroommomenten, het rooster, welke onderdelen staan vast en welke niet. Er is ruimte voor vragen, ook als deze gaan over een individuele specifieke situatie.

De voorlichtingsactiviteiten zijn uitsluitend toegankelijk voor studenten in de bacheloropleiding Diergeneeskunde aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. Aanvullende (praktische) informatie vind je op de studentensite van de bacheloropleiding Diergeneeskunde (http://students.uu.nl/dgk/diergeneeskunde).