LET OP: vanaf collegejaar 2022-2023 wordt deze master niet meer aangeboden. Vanaf september 2022 start de nieuwe master Diergeneeskunde.

Dierenarts Gezelschapsdieren

Dit masterprogramma richt zich op de gezelschapsdierensector. Een groot deel van het programma ben je als diergeneeskundig student (coassistent) werkzaam in het dierenziekenhuis van de faculteit Diergeneeskunde en bij externe praktijken. Je houdt je voornamelijk bezig met het onderzoeken en behandelen van gezelschapsdieren (honden, katten, konijnen, cavia’s en vogels) en communiceert veelvuldig met de patiënteigenaren.

Dit masterprogramma valt onder de masteropleiding Diergeneeskunde, je wordt opgeleid tot algemeen bevoegd dierenarts.

Zwart icoon van een prijslint
#3
Diergeneeskunde
QS World University Rankings 2021
Icon of a globe
4
Accreditaties
In Nederland, EU, Verenigde Staten en Canada
Zwart icoon met kruisjes, bolletjes en een pijl als route
5
Tracks
Om je te specialiseren in deze master

Oefenen in klinische setting
Een groot deel van het programma oefen je in een klinische setting met een patiënt het geïntegreerd toepassen van opgedane kennis en vaardigheden in de bachelor en master. Je volgt in toenemende mate de patiënt tijdens het gehele traject van anamnese, klinische diagnostiek en behandeling en je ontwikkelt zelfstandigheid in het klinisch handelen en redeneren.

Overige belangrijke kenmerken:

 • Je trekt gedurende langere tijd op in een vast teamverband, waarbij je in de polikliniek met een medestudent werkt en bij het theoretisch onderwijs met ongeveer 12 studenten aanwezig bent.
 • Je speelt een steeds actievere rol in het onderwijzen van je jongere collega’s en maakt daarbij een groeiproces door.
 • Je ontwikkelt professioneel gedrag in contact met de patiënt, de patiënteigenaar, de medestudenten en de collega dierenartsen.
 • Tijdens je masteropleiding krijg je steeds meer ruimte voor zelfstandigheid geboden.

Kies je voor de track verdieping (klinisch), dan ligt de nadruk op het zelfstandig uitvoeren van werkzaamheden in de kliniek. Je speelt in deze laatste fase van de master een leidende rol in de kliniek en je bent verantwoordelijk voor een groep van eigen patiënten. In de keuzecoschappen heb je de mogelijkheid om een korte periode naar het buitenland te gaan.

Het gaat mij echt om het dier en de emotionele band die eigenaren met dat dier hebben.
Koen Santifort

In contact met een breed beroepsveld
Met name in de laatste fase tijdens het extern onderwijs en je externe keuzestages kom je veelvuldig met een breed beroepsveld in aanraking. Dit beroepenveld kan bestaan uit praktiserend dierenartsen in binnen- en buitenland, functies bij de overheid zoals de VWA, de farmaceutische industrie en de Dierenbescherming.

Doel van het programma

In de bachelor heb je in algemene zin diergeneeskundige kennis, vaardigheden en professioneel gedrag opgedaan. Doel van het master programma gezelschapsdieren is om deze kennis, vaardigheden en gedrag:

 • Te verdiepen
 • Uit te breiden voor de diersoort gezelschapsdieren
 • Te plaatsen in een klinische setting
 • Te plaatsen in een grotere maatschappelijke context

Na het master programma gezelschapsdieren ben je toegerust met een pakket kennis, vaardigheden en professioneel gedrag die je bij uitstek geschikt maakt te functioneren in de sector van de diergeneeskunde die zich richt op honden, katten en kleine gezelschapsdieren (m.n. konijnen, knaagdieren, fretten en gezelschapsvogels) die individueel of in groepen worden gehouden als gezelschapsdier, voor recreatieve doeleinden, voor de sport of voor de fokkerij.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Beroep: Dierenarts
 • Opleidingsnaam: Diergeneeskunde
 • Programma: Geneeskunde van gezelschapsdieren
Accreditatie:
 • Geaccrediteerd door NVAO
 • Geaccrediteerd door AVMA
 • Geaccrediteerd door CVMA
 • Geaccrediteerd door EAEVE
Croho-code:
66570
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Startmoment(en):
12 x per jaar
Aanmelddeadline:
Geen deadline; je kan je altijd aanmelden
Collegegeld:
Faculteit:
Diergeneeskunde
Graduate School:
Veterinary School