Wie apotheker wil worden kan kiezen tussen de opleidingen farmacie in Groningen, Leiden of Utrecht.

De opleiding in Utrecht is vormgegeven op basis van de 5 taakgebieden van de apotheker en de kerncompetenties die je als apotheker in de praktijk nodig hebt binnen deze taakgebieden. Daarbij sluit de opleiding aan bij de nationale visie op de apotheker van de toekomst.

In Utrecht kiezen we voor uitdagende, kleinschalige en studentactiverende onderwijsvormen, zoals casusbesprekingen en projectonderwijs. In het cursorisch onderwijs wordt een stevige wetenschappelijke basis gelegd, maar er is ook een sterke koppeling met de beroepspraktijk. In het onderwijs kom je zowel onderzoekers als praktiserend apothekers als docent tegen. Al in jaar 1 van de master volg je een coschap in een openbare apotheek, terwijl je ook cursorisch onderwijs volgt (‘experiential learning’). In jaar 2 en 3 van de master wordt dit concept herhaald en loop je ook een coschap in een ziekenhuisapotheek.

In Utrecht willen we uitdrukkelijk opleiden voor de volle breedte van het farmaceutisch werkveld. Dat betekent dat we ook apothekers opleiden die willen gaan werken in de farmaceutische industrie, in het onderzoek of onderwijs of bijvoorbeeld bij de overheid. De keuzevrijheid in het curriculum geeft je de mogelijkheid voor een dergelijke beroepskeuze voor te sorteren. Je kunt je in de vrije keuzeruimte ook verder  verdiepen in de taakgebieden van de apotheker die dicht bij de klinische praktijk liggen. De keuzevrijheid bestaat uit twee keuzecursussen (totaal 15 studiepunten), het onderzoeksproject (30 studiepunten) en de keuzestage (7,5 studiepunten).

Tot slot kent de opleiding een intensief tutoraat, kun je als student extra worden uitgedaagd binnen het honoursonderwijs en organiseert de studievereniging Unitas Pharmaceuticorum een scala aan activiteiten.

COMMUNICATIE

We vinden jouw inbreng in ons onderwijs van groot belang. Daarom organiseren we iedere maand een masterlunch waarvoor we een kleine groep masterstudenten uitnodigen. Het thema van de lunches bepaal je zelf en geeft jou de mogelijkheid om mee te denken hoe we de masteropleiding kunnen verbeteren. Naast bij deze masterlunches kun je je mening natuurlijk altijd geven door middel van het invullen van de cursusevaluatie(s), de nationale studentenenquête (NSE) en de evaluatie  aan het einde van je opleiding.