De master heeft me voorzien van de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor mijn huidige en toekomstige carrière.

Academische en professionele kennis en vaardigheden

De master Farmacie is vormgegeven binnen vijf taakgebieden: Productzorg, Patiëntenzorg, Medicatiebeleid, Kwaliteitszorg en Onderzoek en Innovatie. Naast farmaceutische vakinhoudelijke bekwaamheid zijn het verwerven van kerncompetenties net zo belangrijk. Competenties die bij alle taakgebieden essentieel zijn:

  • analytisch denkvermogen
  • probleemoplossend vermogen
  • kritisch en evaluerend denkvermogen
  • communicatieve vaardigheden (mondeling en schriftelijk)
  • kwaliteitsbesef
  • maatschappelijk en ethisch handelen
  • zelfreflecterend vermogen
  • vermogen tot samenwerken

Aan (het verwerven van) deze competenties wordt in de master Farmacie ruim aandacht besteed; de competenties worden via het e-portfolio getoetst.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Het volgen van coschappen draagt bij tot de oriëntatie op de arbeidsmarkt. Naast deze coschappen in de openbare en ziekenhuisapotheek kun je tijdens je keuzestage ook kennismaken met functies in andere farmaceutische organisaties.

UU Career Services

UU Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Ga voor meer informatie over loopbaanbegeleiding naar UU Career Services voor Nederlandse studenten of naar UU Career Services voor buitenlandse studenten.

UU Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.