Toelating en aanmelden

Welke informatie over toelating en aanmelden is van toepassing op jouw situatie?
Beantwoord onderstaande vragen en klik op de button ‘Ga verder’.

Toelatingseisen

De master Farmacie is een selectieve master. Dat betekent dat een student met een bachelordiploma Farmacie niet automatisch wordt toegelaten tot de master Farmacie. Met een bachelordiploma Farmacie kom je in aanmerking voor toelating tot het masterprogramma Farmacie indien je beschikt over de volgende specifieke kennis en inzicht en vaardigheden op het niveau van de major farmacie van ten minste 135 studiepunten van de Universiteit Utrecht:

 • kennis van en inzicht in (bio)chemie en fysische chemie, formuleren van geneesmiddelen en productzorg, pathofysiologie en farmacologie (incl. farmacokinetiek en farmacotherapie), farmaco-epidemiologie en farmaceutisch onderzoek;
 • vaardigheden om de kennis en inzicht in context toe te passen, te weten ethisch handelen, zelfstandig werken, kwaliteitsbesef, kritisch oordelen en beargumenteren, het vermogen tot integratie van kennis en inzicht, samenwerken, mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • motivatie en talent (mede op basis van gemiddeld cijfer en studievoortgang);
 • relevante kennis en beheersing van methoden & technieken uit het betreffende vakgebied;
 • algemeen academisch denk- en werkniveau;
 • beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Selectieprocedure

Let op: studenten met een Utrechts bachelordiploma anders dan een diploma Farmacie dienen de selectieprocedure te volgen zoals beschreven staat bij Nederlandse nationaliteit – Een andere vooropleiding aan een Nederlandse universiteit.

De toelatingscommissie master Farmacie neemt de aanvragen voor toelating in behandeling en selecteert de studenten die aan de toelatingseisen voldoen. De toelatingscommissie beoordeelt of je in staat wordt geacht om het masterprogramma succesvol af te ronden binnen de vastgestelde duur.

Bachelorstudieduur van maximaal vier jaar

Je wordt door de toelatingscommissie toegelaten tot de master Farmacie als je:

 • je bachelor Farmacie in maximaal vier jaar hebt afgerond;
 • je tijdig hebt aangemeld via Studielink;
 • je dossier (CV en motivatiebrief) is goedgekeurd.

Bachelorstudieduur van meer dan vier jaar

Je kunt door de toelatingscommissie worden toegelaten tot de master Farmacie als je:

 • je bachelor Farmacie in meer dan vier jaar hebt afgerond;
 • je tijdig hebt aangemeld via Studielink;
 • je uitgebreide dossier (CV, motivatiebrief. uitgebreid resultatenoverzicht uit Osiris en een zelfreflectie met een verklaring waarom je de bachelor niet in vier jaar hebt gehaald) is goedgekeurd;
 • deelgenomen hebt aan het assessment 'test kritisch lezen' (in het Engels) dat in april en oktober wordt aangeboden;
 • een gesprek hebt gehad met de toelatingscommissie.

Plaatsingsvolgorde

Per instroommoment (september en februari) worden maximaal 90 studenten toegelaten. Als het aantal studenten dat voor toelating in aanmerking komt groter is dan het aantal beschikbare plaatsen, zal de toelatingscommissie de volgende plaatsingsvolgorde hanteren (zie ook artikel 4.3 van de OER):

 1. studenten met definitieve toelating van een eerder instroommoment (inclusief premasterstudenten die succesvol een premasterprogramma hebben doorlopen);
 2. studenten die binnen vier jaar het bachelordiploma Farmacie hebben behaald op volgorde van datum registratie laatste resultaat;
 3. studenten die langer dan vier jaar over hun bachelor Farmacie hebben gedaan op volgorde van datum registratie laatste resultaat.

Toelatingsbeschikking

Je ontvangt per e-mail het besluit van de toelatingscommissie (toegelaten/toegelaten onder voorwaarden/afgewezen). Studenten die voor toelating in aamerking komen, ontvangen een (voorwaardelijke) toelatingsbeschikking die een maand geldig is vanaf de start. Voorbeeld: als je op 1 september start, is de beschikking geldig tot 1 oktober.

Taalvaardigheidseisen

Studenten met een vooropleiding aan een Nederlandse hogeschool of universiteit zijn voor dit programma vrijgesteld van taalvaardigheidseisen.

Als je twijfelt of je toelaatbaar bent, neem dan voor meer informatie contact op met de studieadviseur.  

Wanneer aanmelden?

Start programma september (deadline 1 april)

Aanmeldingen worden vanaf 1 oktober in behandeling genomen. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden. Je complete aanmelding moet uiterlijk 1 april ontvangen zijn.

Start programma februari (deadline 15 oktober)

Aanmeldingen worden vanaf 1 juli in behandeling genomen. We raden je aan om je zo vroeg mogelijk aan te melden. Je complete aanmelding moet uiterlijk 15 oktober ontvangen zijn.

Zorg dat je aanvraag ruim op tijd ingediend is!

Tijdens je verzoek tot inschrijving via OSIRIS Online Application vragen we je om een aantal documenten te uploaden. Doe dit ook voor de uiterlijke aanmelddatum. Als je dossier niet tijdig compleet is, kan je aanmelding niet in behandeling worden genomen.

Wanneer kun je een beslissing verwachten?

De toelatingscommissie neemt voor 15 mei en 15 december een besluit.

Aanmeldprocedure

Stappenplan:

 1. Check de toelatingsvoorwaarden voor dit masterprogramma.
 2. Meld je ruim voor de deadline aan; zie ‘Wanneer aanmelden?’
 3. Download de handleiding Inschrijven voor een Masterprogramma.
 4. Ga naar Studielink en doe een verzoek tot inschrijving.
  Let op: als je bent ingeschreven bij een Nederlandse gemeente heb je een DigiD nodig. Als je nog geen DigiD hebt, kost het aanvragen hiervan vijf werkdagen. Uitzondering: als je op dit moment officieel niet in Nederland woont (niet staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente), kun je geen DigiD aanvragen. Je kunt dan via Studielink een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen en je alsnog aanmelden.
 5. Je ontvangt een e-mail met inloggegevens voor OSIRIS Online Application. Upload hier de vereiste documenten. In OSIRIS Online Application kun je de status van je verzoek tot inschrijving volgen.

Vereiste documenten

Tijdens je aanmelding wordt je gevraagd om een aantal documenten aan te leveren. Hieronder vind je een overzicht van die documenten. De onderstreepte documenten kun je op de computer invullen.