Testimonials

 • Het mooie van dit werk is de multidisciplinaire benadering van ons werkveld

  Mijn eerste baan als PhD startte direct de dag nadat ik was afgestudeerd. Ik was gegrepen door het doen van onderzoek tijdens de stages in mijn master en daarom koos ik ervoor om verder te gaan als PhD. Het vinden van een PhD was niet moeilijk, dankzij de geweldige onderzoeksfaciliteiten hier aan de UU en hun goede connecties met toonaangevende bedrijven.

  Op dit moment ben ik ziekenhuisapotheker in opleiding bij UMC Utrecht. Het mooie van dit werk is de multidisciplinaire benadering van ons werkveld. Je kunt hierbij denken aan een samenwerking met ’s werelds belangrijkste medische professionals op het gebied van stamceltransplantaties, maar we werken ook samen met kinderartsen om persoonlijke medicatiedoseringen voor baby’s samen te stellen. Verder leren we farmacie- en geneeskundestudenten meer op het gebied van klinische farmacie en praten we met psychiatrische patiënten over hun medicatie. Naast deze werkvelden, voeren we ook ons eigen klinische onderzoek uit. Het geeft maar aan dat geen enkele dag hetzelfde en juist dat maakt het werk zo leuk.

  Binnen mijn baan als ziekenhuisapotheker ben ik gespecialiseerd op het gebied van oncologie en dialyse. Door de nauwe banden met de kliniek krijg ik veel interessante vragen over doseringen en de keuze van medicatie, maar je wordt ook betrokken bij het klinische testen binnen de oncologie. Het is erg mooi en waardevol om te zien dat experimentele medicatie iemands leven wel kan veranderen, terwijl de reguliere medicatie daar niet in slaagde.

  De master heeft me voorzien van de noodzakelijke kennis en vaardigheden voor mijn huidige en toekomstige carrière. Doordat er een nauwe band tussen de klinieken en de universiteit is, weet de universiteit ook beter over welke onderwerpen men kan praten binnen de master. Tijdens de master leer je onder andere meer over klinische farmacologie, maar ook over de techniek en het onderzoek dat gedaan wordt binnen de farmaceutische wereld. Al deze zaken geven je de handvatten om van waarde te zijn binnen zowel de farmaceutische wereld als daaromheen.

  Persoonlijk denk ik dat het verbinden van klinische gezondheidszorg en onderzoek erg belangrijk is. Als ziekenhuisapotheker zie ik  problemen voorbijkomen in de kliniek en deze kunnen als inspiratie dienen voor toekomstig onderzoek. Ik zie ook mogelijkheden om het gedane onderzoek vervolgens te implementeren. Uiteindelijk vind ik het ook enorm mooi om mijn kennis weer over te dragen aan toekomstige farmaciestudenten, aangezien zij een basis leggen voor een nieuwe generatie binnen het werkveld.

  Het advies dat ik aan toekomstige masterstudenten wil meegeven is: “Neem je tijd om de prachtige en brede wereld van farmacie te ervaren! Probeer niet te blijven hangen in slechts één deel van de farmacie, want er zijn ontzettend veel werkplekken waar je nog nooit van gehoord hebt. Persoonlijk heb ik erg veel gehad aan het praten met docenten en alumni, omdat zij jou een nog bredere kijk kunnen geven op de mogelijkheden binnen farmacie.”

  Arief Lalmohamed, Alumnus Farmacie  

   

 • Farmacie en lesgeven zijn mijn passies

  Ik heb gekozen voor de master farmacie omdat ik het toepassen van alle farmaceutische kennis op het profiel van een patiënt erg interessant vind. Het geneesmiddelgebruik optimaliseren of aanpassen aan de hand van de lichamelijke conditie van de patiënt vind ik uitdagend. In de master houd je je bezig met casuïstiek, afkomstig uit de praktijk. Je probeert deze complexe problemen individueel of in groepsverband op te lossen. Dat spreekt mij erg aan.

  Ook vind ik het leuk dat er verschillende soorten stages aan bod komen. Zo kun je proeven aan werken als onderzoeker, in de openbare farmacie, de ziekenhuisfarmacie en eventueel in de farmaceutische industrie.

  Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik na mijn master wil doen. In principe spreekt zowel het werk als openbaar apotheker en als ziekenhuisapotheker mij aan. Ook werken bij een farmaceutisch bedrijf lijkt mij uitdagend. Maar ik vind lesgeven ook erg leuk dus ik zie mijzelf ook wel in het onderwijs bij de opleiding farmacie. Mijn voorkeur gaat uit naar het werken als ziekenhuisapotheker in combinatie met het geven van onderwijs.

  Vorig jaar heb ik de Echo Award gewonnen in de categorie Bèta techniek. Dit is een landelijke stimuleringsprijs voor excellent multicultureel talent in het hoger onderwijs. Ik heb de eer gehad deze award in ontvangst te nemen vanwege mijn betrokkenheid bij de IMC Weekendschool en mijn andere nevenactiviteiten binnen de opleiding Farmacie. Ik geef al jaren gastlessen, advies en bijlessen aan jongeren bij de IMC Weekendschool. Ook ben ik medeauteur van het boek “Farmacie, van pillen tot patiëntenzorg”, dat nu wordt gebruikt bij de opleiding Farmakunde op de Hogeschool Utrecht, en ben ik initiator van het tweede farmacieboek dat momenteel wordt geschreven. In het juryrapport stond: "Het enthousiasme waarmee Maryam over haar vakgebied vertelde raakte de jury. Mooi vonden ze haar missie om verbinding te maken met het onderwijs en bij te dragen aan toegankelijkheid van de zorg."

  Maryam Lyousoufi, Farmacie student 

   

 • “Ik raad iedereen aan een onderzoeksproject in het buitenland te doen”

  Chris Prince

  Ik vind het erg fijn dat deze master opleiding niet alleen opleidt tot openbaar apotheker, maar juist ook de mogelijkheden biedt om het apothekersvak in andere werkvelden uit te oefenen: ziekenhuisfarmacie, industriële farmacie, farmaceutisch onderzoek en farmaceutische beleidsinstellingen. Er is dan ook een goede balans tussen de cursussen, die variëren van geneesmiddel gerelateerde vakken tot klinische en patiënt gerelateerde vakken. Je wordt bij de master Farmacie opgeleid tot geneesmiddelexpert, maar hoe jij je expertise invulling wilt geven ligt bij jezelf.

  In 2014 ben ik met de  studievereniging van farmacie (U.P.) meegegaan op een buitenlandse reis om de farmacie in Hongarije te bekijken. Tijdens deze reis werd ik verliefd op de stad Boedapest, maar werd ik ook geprikkeld door hoe het zorgsysteem daar in elkaar steekt. Het verschilde enorm met wat ik gewend was in Nederland en juist dat vond ik interessant. Ik besloot te kijken of ik mijn onderzoeksproject in Boedapest kon doen. Navraag bij docenten leidde uiteindelijk tot Professor Kaló. Na het lezen van zijn publicaties heb ik hem gemaild en hebben we intensief contact gehad over mogelijke onderwerpen. Uiteindelijk ben ik in februari 2016 voor een half jaar naar Boedapest verhuisd en heb ik onderzoek gedaan naar de invloed van external price referencing op geneesmiddelprijzen in Europa met een focus op Centraal- en Oost-Europese landen. In Boedapest heb ik een geweldig leuke en leerzame tijd gehad. Het feit dat ik alles zelf heb geregeld, geeft terugkijkend enorm veel voldoening. Ik kan iedereen een onderzoeksproject in het buitenland dan ook zeker aanbevelen. 

  Het onderzoek dat ik in Boedapest heb gedaan, heeft mijn interesse voor het beleid omtrent geneesmiddelprijzen, vergoedingen en toelatingen verder aangewakkerd. Het lijkt mij leuk om hier na mijn master mee bezig te zijn vanuit een overheidsperspectief, maar anderzijds ook vanuit de innovatieve industrie. Tegenwoordig bepaalt niet alleen het aangrijpen op de juiste receptor de toepassing van een geneesmiddel. Steeds vaker spelen economische overwegingen een rol in de toepassing van geneesmiddelen, waarbij de vraag wordt gesteld hoeveel een geneesmiddel mag kosten en wat het voordeel is voor de patiënt. Als afgestudeerd apotheker ben je goed in staat om de klinische effectiviteit van een middel ook te vertalen naar andere vakgebieden zoals bijvoorbeeld economische evaluaties.

  Chris Prins, Farmacie student  

   

 • Als farmaceut kun je in de industrie je studie in de volle breedte benutten

  "Waar heb je als farmaceutisch technoloog binnen een formuleringsafdeling mee te maken? Wat moet je in je bagage hebben om mee te kunnen draaien? Het zijn vragen die ik mezelf vaak stel.

  Een aantal voorbeelden 

  'Toepasbaarheid van een inline vochtmeter,’ luidt de titel van het subject report dat me via de elektronische post wordt toegezonden. Binnen het bedrijf is men voortdurend bezig om processen te ontwikkelen en te optimaliseren. In dit geval is er een Near Infrared Sensor in een zweefbeddroger geplaatst om het droogproces te volgen. Vreemd, dit proces wordt al decennia toegepast, en zeker niet alleen in de farmaceutische industrie, en nog steeds bestaat er geen vochtmeter die binnen deze applicatie voldoet.

  De productieman parenteral clinical supplies vertelt me dat het grootste deel van een klinische batch verloren is gegaan. Tijdens het vriesdrogen zijn de meeste flacons gebroken. Gedurende de ontwikkeling van de formulering is dit nooit voorgekomen. Het verschil zit waarschijnlijk in de zuiverheid van de gebruikte materialen. Farmaceutische literatuur ontbreekt op dit specifieke onderwerp. Het is een mooi onderwerp voor een bijvakonderzoek, maar hoe lossen we dit probleem nu op?

  Een product vertoont een onverwachte degradatie tijdens opslag. De analytici zijn wekenlang bezig om de ontledingsproducten te identificeren. Vervolgens wordt er tezamen met organisch chemici gesproken over het veronderstelde ontledingsmechanisme. Wanneer we dat weten, is vaak ook duidelijk wat we moeten doen om de product-stabiliteit te verbeteren. Tegelijkertijd wordt er met de toxicologen nagedacht over de noodzaak de ontledingsproducten te kwalificeren.

  Een ontwikkelaar heeft een formulering ontwikkeld voor een zeer onoplosbare stof, die intraveneus ingespoten moet worden bij een aantal vrijwilligers ter bepaling van de absolute beschikbaarheid. De formulering is bij de tox in ratten ingespoten. Onverwacht is een aantal daarvan bezweken. Hadden we dat kunnen voorzien? Al snel blijkt dat het niet de stof, maar de absolute hoeveelheid hulpstof is, die de ratten fataal moet zijn geweest. Wat moeten we nu met het humane experiment?

  Een eenvoudig en eenduidig antwoord is er niet. Duidelijk is in ieder geval dat je als farmaceut in de industrie je studie in de volle breedte kunt benutten!"

  Prof.dr. Herman Vromans, hoogleraar farmaceutische technologie Universiteit Utrecht