De master Farmacie is een selectieve master. Je komt in aanmerking voor toelating tot het masterprogramma Farmacie indien je voldoet aan de toelatingseisen. In sommige gevallen geldt dat je pas toegelaten wordt tot het masterprogramma Farmacie, na het succesvol doorlopen van een premasterprogramma. Met een premaster kun je deficiënties in je vooropleiding wegwerken voorafgaand aan het masterprogramma.

Hoe het traject precies wordt ingevuld, hangt af van je onderwijsachtergrond. De samenstelling van dit traject wordt bepaald door de toelatingscommissie.Het premastertrajectprogramma duurt afhankelijk van de invulling minimaal een half studiejaar (30 ECTS) en maximaal een heel studiejaar (60 ECTS). Meer informatie over de tarieven van pre-mastertrajecten.

Meer informatie over de toelatingseisen en aanmelden vind je op de pagina Toelating en aanmelden.

Let op:

Het premastertrajectprogramma is alleen bedoeld voor: 

  • Nederlandse studenten;
  • Niet-Nederlandse studenten met een Nederlandse educatieve achtergrond die geen huisvesting nodig hebben, en die geen verblijfsvergunning (nodig) hebben om studieredenen;
  • Vluchtelingstudenten met een Nederlandse verblijfvergunning of een W-document, die geen huisvesting nodig hebben. 

Stuur bij twijfel over je verblijfsvergunning een e-mail naar de Utrecht University's Admissions Office, met een kopie bijgevoegd van (beide zijdes van) de vergunning. Geef duidelijk aan dat je informeert over het premastertrajectprogramma.