Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Farmacie
 • Programma: Farmacie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66157
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Bètawetenschappen
Graduate School:
School of Pharmacy
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
3 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
180
Collegegeld:
Startmoment(en):
 • September
 • Februari
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Hoorcollege: 10%
 • Werkcollege: 15%
 • Practicum: 10%
 • Zelfstudie: 35%
 • Stage: 30%
Korte omschrijving:
Het programma leidt op tot basisapotheker. De competenties die een apotheker nodig heeft staan centraal. Je kunt kiezen voor een patiëntgericht- of een geneesmiddelprofiel met bijbehorende cursussen.
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • Openbaar apotheker
 • Ziekenhuis apotheker
 • Apotheker farmaceutische industrie
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2017-2018 (instroom september, voltijd en deeltijd)
80
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron:VSNU, 2017), n>30
Voltijd: 42 maanden