Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Talenonderwijs en Communicatie
 • Programma: Engelse taal en cultuur: educatie en communicatie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60740
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Teaching
Voertaal:
 • Nederlands
 • Meertalig
Tijdsduur:
2 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
120
Collegegeld:
Startmoment(en):
 • September
 • Februari (uitgezonderd studenten met een 2de graads bevoegdheid)
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Korte omschrijving:
Leer je leerlingen de wereldtaal Engels.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenregeling tweejarige educatieve masteropleidingen
Stagemogelijkheid:
Ja, verplicht
Mogelijk carrièrepad:
 • leraar Engels
 • docent in het hbo
 • functies bij educatieve dienst of didactisch centrum
 • medewerker uitgeverij
 • vakdidactisch onderzoeker
 • functie in voorlichting of journalistiek
 • functie in bedrijfsleven (klantpresentaties)
 • schoolleider (coördinatie, management, coaching van leraren)
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
14
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Gegevens niet beschikbaar
Toelichting:
Afstudeersnelheid: N<30