Pre-Master's Programme

ACADEMIC STUDENTS WHO DO NOT MEET THE ENTRY REQUIREMENTS

If you have a university Bachelor's degree and do not fully meet the entry requirements, you may be able to acquire missing competencies via an individual pre-Master’s programme. This is for the Admissions Committee to decide. For more information, please go to Admission and Application.

A Dutch pre-Master's Programme is only available for students with a Dutch educational background who do not need housing, and who do not have or require a residence permit for study purposes. However, some of the courses in this programme will be taught in English from September 2018 onwards. 

Depending on your previously acquired competencies and level of education, you may be asked to take one or more of the following courses:

STUDENTS WITH AN HBO-DIPLOMA

A Dutch pre-Master’s programme is only meant for students with a diploma from a Dutch university of applied sciences (Hogeschool) who do not need a visa or residence permit. The following information is therefore in Dutch. However, some of the courses in this programme will be taught in English. 

Hbo-premasterprogramma

Cursussen

Blok 1 Blok 2
Blok 3 Blok 4

Bring Your Own Device

We rekenen erop dat je zelf een laptop meebrengt naar de universiteit als je computeronderwijs volgt. Via je laptop kun je als UU-student altijd, overal en gratis bij vrijwel alle studiesoftware. Lees hier alles over BYOD.

Toelating en aanmelding

Kijk op Admission and application voor meer informatie. (Kies je nationaliteit en als vooropleiding 'A Dutch University of Applied Sciences (Hogeschool)') 

Let op: het hbo-premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Kosten

Voor het studiejaar 2020-2021 zijn de kosten voor het premasterprogramma een equivalent van het wettelijk collegegeld.

Je moet het gehele premasterprogramma binnen twee jaar afronden, anders vervalt de geldigheid van toelating tot de master. Het is niet mogelijk om daarna opnieuw deel te nemen aan het premasterprogramma. Je betaalt slechts éénmaal de premastervergoeding voor de hele premaster.

Wil je tussentijds stoppen met het programma en restitutie van een evenredig deel van de betaalde premastervergoeding ontvangen? Dat kan na 30 september alleen als de studentendecaan heeft vastgesteld dat je ten gevolge van overmacht / persoonlijke omstandigheden niet kan deelnemen aan het onderwijs / de tentamens van de premaster.

Restitutie bestaat dan uit een evenredig deel van de vergoeding, gebaseerd op het aantal maanden dat je onderwijs hebt gevolgd. Heb je een andere goed onderbouwde reden om te stoppen en wil je restitutie? Dan dien je uiterlijk 25 september contact op te nemen met de studieadviseur van je opleiding. Stoppen met het programma zonder een beroep te doen op restitutie kan altijd.

Studiefinanciering / studievoorschot

Je hebt recht op de basisbeurs voor de cursusduur van de hbo-bachelor die je nu volgt of hebt gevolgd. Als je na 1 september 2015 (start Wet Studievoorschot) voor het eerst met een master begint, val je onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering. Je krijgt dan geen basisbeurs meer. In plaats daarvan kun je lenen. De aanvullende beurs en het studentenreisproduct krijg je nog wel. Neem contact op met DUO voor jouw persoonlijke situatie. 

Luister naar de ervaringen van Eva Kalis, alumna premaster en master Youth Studies!

More information?

  • Alumna Leonie Boor talks about her experiences as a pre-Master's and Master's student.
  • For general questions about the pre-Master's programme, contact STIP, the Student Information Point of the Faculty of Social and Behavioural Sciences.
  • Visit Utrecht University during the Master's Open Day and attend the information session for this pre-Master's programme.
  • Download the presentation about the pre-Master's programme Youth Studies.
Student pakt een boek uit een boekenkast in de Universiteitsbibliotheek in de binnenstad van Utrecht