• Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Strafrecht leert je op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoorden te vinden op maatschappelijk relevante, strafrechtelijke vraagstukken.