• Degree: Neerlandistiek (60849)
    Duration: 1 year
    In de master Neerlandistiek leer je de Nederlandse taal en cultuur analyseren in internationale context, in functies waar je die kennis kunt gebruiken en overbrengen.