• Degree: Mens- en Maatschappijonderwijs en Communicatie (60747)
    Duration: 2 years
    Als leraar Aardrijkskunde draag je je interesse en kennis op professionele wijze over op anderen. Ook in andere educatieve functies kom je tot je recht.
  • Degree: Science and Innovation (60709)
    Duration: 2 years
    Innovation Sciences is the study of how new technologies are transformed into marketable innovations, explaining how innovation and innovation systems work.