• Degree: Recht en onderneming (60741)
    Duration: 1 year
    De master Onderneming en recht geeft zicht op de rol en het functioneren van ondernemingen vanuit het perspectief van het ondernemingsrecht, arbeidsrecht en mededingingsrecht.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Privaatrecht biedt een brede basis en de vaardigheden om met de steeds veranderende inhoud van het privaatrecht om te kunnen gaan.
  • Degree: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Duration: 2 years
    Dit masterprogramma besteedt aandacht aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals bonden, verenigingen, gemeentes, koepelorganisaties.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Strafrecht leert je op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoorden te vinden op maatschappelijk relevante, strafrechtelijke vraagstukken.