• Degree: Bestuurs- en organisatiewetenschap (75057)
    Duration: 2 years
    In dit programma voor professionals verkent u, in een geïntegreerd werk-en leertraject, de wisselwerking tussen samenleving en openbaar bestuur en ontdekt u daarin uw eigen rol.
  • Degree: Bestuurs- en organisatiewetenschap (75057)
    Duration:
    • 1 year
    • 2 years
    In dit programma voor professionals leert u uitdagingen van organisaties met een publieke functie te herkennen en te vertalen naar betekenisvolle veranderaanpakken.
  • Degree: Bestuurs- en organisatiewetenschap (75057)
    Duration: 2 years
    In dit programma voor professionals krijgt u o.a. inzicht in culturele machtsprocessen in dienstverlenende organisaties die functioneren in een veranderende omgeving met oog voor context.
  • Degree: Bestuurs- en Organisatiewetenschap (60446)
    Duration: 2 years
    Dit masterprogramma besteedt aandacht aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid en het begeleiden en managen van sportgerelateerde organisaties, zoals bonden, verenigingen, gemeentes, koepelorganisaties.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Staats- en bestuursrecht stelt je als jurist goed in staat om kritisch te reflecteren op problemen vanuit juridisch en maatschappelijk perspectief.
  • Degree: Nederlands recht (66451)
    Duration: 1 year
    De master Strafrecht leert je op een wetenschappelijk verantwoorde manier antwoorden te vinden op maatschappelijk relevante, strafrechtelijke vraagstukken.