• Degree: Notarieel recht (66828)
    Duration: 1 year
    De brede master Notarieel recht biedt je naast de civiele basis van dit rechtsgebied gedegen kennis van het verbintenissenrecht en goederenrecht.