• Degree: Theologie & Religiewetenschappen (60824)
    Duration:
    • 1 year
    • 2 years (part-time)
    In de master Religie en samenleving bestudeer je de veranderende maatschappelijke rol van religie in West-Europa, altijd met aandacht voor het transnationale karakter van religies.