Belangrijke mededeling

Vanaf september 2017 gaat Economische geografie verder als specialisatie binnen het nieuwe masterprogramma Human Geography. Je kunt je daarom niet meer aanmelden voor Economische geografie. Wellicht vind je de specialisatie die je zoekt wel in één van de tracks de nieuwe master Human Geography.

Ondernemers, bedrijven en regio’s: een dynamische relatie

Ondernemers, bedrijven, consumenten en organisaties zijn continu op zoek naar de beste strategie. Wat, hoe en vooral waar zijn cruciale vragen in de economische geografie. En voor beleidsmakers op allerlei niveaus, want welke landen, regio’s, steden of wijken het beter doen dan andere is een hot issue.  

Bedrijven zorgen immers voor dynamiek: voor nieuwe banen en nieuwe producten. Zij maken gebruik van de regionale omgeving en zorgen voor welvaart. Gemeenteambtenaren, wijkmanagers en CEO’s van grote internationale ondernemingen willen daarom weten wat de beste plek is voor economische activiteiten. Voor beleidsmakers geldt bovendien: hoe kan de ideale vestigingsplek gecreëerd worden? En: hoe veranderen bedrijfsstrategieën en de regionale economie door de tijd? Bovendien vraagt innovatie, kennis en duurzaamheid om regionale samenwerking tussen bedrijven, instellingen en overheden. Kortom, bedrijven en regio’s, ondernemers en beleidsmakers zijn onderling sterk afhankelijk van elkaar. Bedrijven zoeken naar de beste omgeving en regio’s zoeken naar de beste bedrijven in een continue dynamiek.

In de masteropleiding Economische Geografie bestudeer je deze dynamische wisselwerking tussen bedrijven en hun regionale omgeving op verschillende niveaus, variërend tussen werelddelen, landen en woonwijken enerzijds en tussen grote multinationale organisaties en kleine, jonge ZZP-ers anderzijds:

 • door het beschrijven en analyseren van ruimtelijke en locatiestrategieën van ondernemers en bedrijven en de veranderingen daarin door de tijd;
 • door analyse en interpretatie van veranderende ideale vestigingsplaatsen voor bedrijven en verschuivende economische concurrentieposities van gebieden;
 • door analyse van ruimtelijk economisch beleid en ruimtelijke investeringsstrategieën van beleidsmakers en de veranderingen daarin.

Je leert hoe beleidsmakers bedrijven en ondernemers kunnen faciliteren en je leert waarom bedrijven en ondernemers ruimtelijke strategieën kiezen. Bovendien leer je hoe je deze kennis binnen bedrijven, organisaties, overheden, kunt toepassen.

De combinatie van academisch onderzoek met concrete toepassing (via stages, veldwerken, gastlezingen en dagexcursies) wordt gezien als de grote kracht van de Utrechtse masteropleiding Economische Geografie. 

Doel van het programma

Het doel van het programma is studenten op te leiden tot economisch geografen:

 • met kennis van en inzicht in ruimtelijke strategieën van ondernemers, bedrijven, overheden en de wisselwerking met economische ontwikkeling van regio’s;
 • die op kritische wijze wetenschappelijk en maatschappelijk relevant academisch empirisch onderzoek kunnen opzetten en uitvoeren, bij voorkeur in stageverband, en die in staat zijn dergelijk onderzoek kritisch en op academisch niveau te evalueren;
 • die doelgericht kunnen communiceren met verschillende betrokken partijen. 

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MSc
 • Opleidingsnaam: Sociale geografie
 • Programma: Economische geografie
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66620
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Collegegeld:
Faculteit:
Geowetenschappen
Graduate School:
Geosciences