Premasterprogramma

Als je niet aan de toelatingseisen voldoet kun je onder bepaalde voorwaarden voorafgaand aan de Educatieve master een premasterprogramma volgen.

Voor academici

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, maar heb je binnen je bachelor- of masterprogramma wel verschillende cursussen gevolgd die op de Duitse taal en cultuur georiënteerd zijn, dan kun je wellicht een premastertraject volgen. Dit traject wordt individueel vastgesteld door de toelatingscommissie en heeft een maximale omvang van 60 studiepunten. Bij succesvolle afronding word je alsnog toegelaten tot het masterprogramma.

Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 EC (studiepunten) aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Duitse taal en cultuur afronden, alvorens in te kunnen stromen in de master. Mogelijk zijn er dan daarbinnen wel enkele vrijstellingen.

Voor hbo'ers met een tweedegraadsbevoegdheid Duits

Heb je een hbo-tweedegraadslerarenopleiding Duits voltooid? Dan kun je een premastertraject volgen van maximaal 60 EC. Je masterprogramma duurt daarna circa 1,5 jaar, omdat je door eerder verworven competenties een praktijkdeel minder doet. Je kunt er ook voor kiezen om die ruimte te gebruiken om je kennis te verdiepen. Let op: Als je in het bezit bent van een tweedegraadsbevoegdheid in het schoolvak Duits kun je alleen in september starten met de opleiding.

Voor hbo'ers zonder een bevoegdheid Duits

Als de deficiënties in je voorkennis niet binnen een premastertraject van maximaal 60 EC aan te vullen zijn, moet je eerst de universitaire bacheloropleiding Duitse taal en cultuur afronden alvorens in te kunnen stromen in de master. Mogelijk zijn er dan wel enkele vrijstellingen.

Meer informatie over mogelijke schakeltraject op maat kun je vinden onder Toelating en aanmelden bij de vooropleiding die op jou van toepassing is.

Toelating en aanmelden

Let op

Een premasterprogramma is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben.