Waarom in Utrecht

Sterke koppeling theorie en praktijk

Er bestaan verschillende lerarenopleidingen, op hbo- en op universitair niveau, voltijd en deeltijd. Deze universitaire lerarenopleiding is een tweejarige voltijdopleiding (120 studiepunten) tot eerstegraads leraar. Waarin onderscheidt dit masterprogramma zich van andere opleidingen?

Om kennis goed te leren overdragen, is praktijkervaring essentieel. Dit Utrechtse masterprogramma is uniek doordat het ene semester meer vakinhoudelijk en het andere semester meer op de praktijk is gericht. In het vakinhoudelijke gedeelte bouw je meer kennis op over de taal en cultuur van jouw vak en over de educatieve aspecten daarvan. In het praktijkgedeelte loop je niet alleen maar een stage op een middelbare school. Tijdens je colleges op de universiteit verdiep je je kennis en leer je alles over algemene en schoolvakdidactiek. Deze theoretische component is aan de Universiteit Utrecht zeer krachtig. Daarbij koppelen we de theoretische kennis systematisch aan de praktijk: je leert tijdens een hoorcollege iets over didactiek, en analyseert vervolgens in een werkcollege hoe dit in je eigen lespraktijk gaat. Ook werk je aan de professionele vaardigheden die je nodig hebt als beginnend docent. Al deze kennis en vaardigheden pas je vervolgens weer toe in je stage.

Locaties

In het vakinhoudelijke semester studeer je in de sfeervolle binnenstad, in het praktijkgedeelte studeer je in Utrecht Science Park en loop je elders stage.

Persoonlijke begeleiding

Jouw ontwikkeling staat centraal tijdens de opleiding. Daarom is het praktijkgedeelte het onderwijs georganiseerd in kleine groepen, en krijg je intensieve begeleiding in een vaste mentorgroep. Daarnaast heb je een ervaren begeleider op je stageschool en op de universiteit. Zij hebben regelmatig contact over het onderwijsprogramma en over hoe het jou vergaat. Zelf leg je in een persoonlijk opleidingsplan je vorderingen vast.

Wetenschap voedt het onderwijs

In Utrecht brengen wetenschappers de meest actuele kennis uit de praktijk in het onderwijs. Denk aan:

Deze en andere wetenschappers inspireren je om actueel onderzoek in te zetten in de schoolpraktijk.

Studeren aan een topuniversiteit

Als je kiest voor de Universiteit Utrecht, kies je voor een van de beste universiteiten van het land. De Universiteit Utrecht staat in verschillende gerenommeerde internationale rankings in de top-100 van universiteiten wereldwijd. De Nederlandse hoogleraren beoordelen de Universiteit Utrecht als beste universiteit. De leeromgeving is internationaal: de helft van de Utrechtse masters heeft Engels als voertaal. Twaalf wetenschappers die verbonden waren of zijn aan de Universiteit Utrecht ontvingen de Nobelprijs voor hun onderzoek.

De Dom gezien vanaf de Oudegracht
De Dom gezien vanaf de Oudegracht. Bij deze master volg je ook onderwijs in de sfeervolle binnenstad van Utrecht.