Interviews

Yoni Veldhuis


Even voorstellen

Hi, mijn naam is Yoni Veldhuis, ik ben 25 jaar, kom oorspronkelijk uit Twente maar ben nu woonachtig in Utrecht. Ik ben masterstudent en heb gekozen voor de differentiatie Landbouwhuisdieren. In mijn vrije tijd geniet ik van het samenzijn met mijn huisgenoten, ga ik regelmatig boulderen en ben ik actief betrokken bij de studievereniging: de Veefokkers. Ik houd echt van mijn leven hier in Utrecht.

Hoe ervaar je de differentiatie Landbouwhuisdieren?

"In vergelijking met de andere differentiaties, Paard en Gezelschapsdieren, heeft Landbouwhuisdieren een wat rustiger imago", merkt Yoni op. Ze benadrukt dat het fijn is dat bij Landbouwhuisdieren minder afhankelijkheid is van diensten en dat er voornamelijk wordt gewerkt met lessen en casussen. Het type casus varieert per dier. "Zo behandelen we onder andere pluimvee, herkauwers en rundvee. Op de faculteit komen veel herkauwercasussen voor, waarbij we plannen moeten opstellen en grondig moeten nadenken over de behandeling van het dier." Momenteel richt Yoni zich op het vak pluimvee, waarbij ze papieren casussen krijgen. Ze legt uit dat dit inhoudt dat ze een verhaal krijgen van een bedrijf dat met een probleem kampt en dat ze door middel van de juiste vragen te stellen moeten achterhalen wat er precies aan de hand is. "Dit is heel interessant en leerzaam."

Wat houdt het vak Sustainable Animal Production Change precies in?

"Dit vak is breed en niet specifiek gericht op één diersoort. We gaan bijvoorbeeld kijken naar het pad van de boerderij tot aan het eindproduct. We kijken dan naar alle betrokken aspecten en onderzoeken bijvoorbeeld de impact van voeding op het dier en onderzoeken wat het dier produceert." In het eerste deel van het vak, dat zich richt op bodem en voeding van het dier, hebben ze bijvoorbeeld excursies gehad en lezingen bijgewoond over hygiëne rondom producten en zoönose. Yoni benadrukt dat het vak interessant is vanwege de brede kijk die het biedt. "Je leert niet alleen over de productie, maar ook over de impact ervan op het milieu en hoe we dit vanuit diergeneeskundig oogpunt kunnen verbeteren."

Welke tak binnen Landbouwhuisdieren spreekt je het meest aan?

Yoni geeft aan dat de tak van de herkauwers, zoals schapen, koeien en geiten, haar het meest aanspreekt. "Ik geniet ervan om buiten te zijn, de stal open te zien en dieren in de wei te zien lopen. Dat is echt mijn favoriete werkplek."

Wat spreekt je het meest aan binnen de nieuwe master?

"Ik heb bewust een tussenjaar genomen om bij de nieuwe master aan te sluiten. De vele keuzemogelijkheden spreken me erg aan. Ook waardeer ik de flexibiliteit binnen de master. Er is geen vast stappenplan, maar losse blokken die je zelf kunt invullen, wat je bewust maakt van je eigen ontwikkeling en dwingt na te denken over je toekomst als dierenarts."

Je geeft aan dat je een tussenjaar hebt genomen om de nieuwe master te kunnen volgen. Wat heb je in dat jaar gedaan?

"In mijn tussenjaar heb ik eerst in een horecazaakje gewerkt, wat ik erg leuk vond. Daarna ben ik vijf maanden gaan reizen in Zuid-Amerika, waar ik drie maanden op een boerderij in Zuid-Chili (Patagonië) heb gewerkt. Hier kwam ik in aanraking met regionale landbouw, wat een duurzame benadering is. Deze ervaring heeft me veel geleerd en heeft ook invloed gehad op mijn thesis."

Wordt er veel in groepen gewerkt binnen de specialisatie Landbouwhuisdieren?

"Ja, we werken veel in groepen. Dit zorgt ervoor dat je nooit alleen staat en dat je elkaars sterke en zwakke punten kunt benutten. Docenten zijn ook benaderbaar, wat ik erg waardeer."

Hoe kijk je aan tegen de keuzemogelijkheden binnen de nieuwe master?

"Ik ben enthousiast over de keuzemogelijkheden en waardeer de flexibiliteit. Sommige studenten vinden dit misschien lastig, maar ik vind het juist prettig om mijn eigen pad te kunnen kiezen."

Heb je al een idee waar je in de toekomst zou willen werken?

"Ik heb nog geen vastomlijnd plan, maar ik denk dat ik boeren wil helpen in de overgang naar een duurzamere landbouw. Dit is ook het onderwerp van mijn thesis geweest en ik heb gemerkt dat ik steeds meer vragen heb over mijn toekomst."

Ik ben enthousiast over de keuzemogelijkheden en waardeer de flexibiliteit binnen de nieuwe master.

Wat merk je van de huidige ontwikkelingen binnen de sector?

"Veel mensen zijn bezorgd over bijvoorbeeld de schaalverkleining van de landbouw. Dit kan resulteren in minder werk voor dierenartsen gespecialiseerd in landbouwhuisdieren. Persoonlijk zie ik dit niet als bedreiging maar eerder als kans om bij te dragen aan een duurzamere praktijk."

Kun je meer vertellen over de balans tussen het beter maken van dieren en het voorkomen van ziektes?

"Preventieve zorg krijgt steeds meer aandacht maar ook het behandelen van zieke dieren blijft belangrijk. Ik vind beide aspecten van het vak erg boeiend en waardevol."

Is er nog iets dat je wil delen?

"Ik merk dat er soms een stigma hangt rondom landbouwhuisdieren, alsof het een harde wereld is. Maar ik zie juist veel openheid voor innovatie en nieuwe ideeën binnen onze master.