Waarom in Utrecht

Mede dankzij mijn stage bij Het Spoorwegmuseum raakte ik bekend met hedendaagse debatten over museologie en erfgoed.
Lizanne Gille

Cultuurgeschiedenis binnen een mondiale context

De master Cultuurgeschiedenis van modern Europa aan de Universiteit Utrecht is uniek vanwege de combinatie tussen theoretische verdieping en actuele oriëntatie, en door de cultuurhistorische benadering van processen van modernisering, globalisering en identiteitsvorming. In Nederland worden er geen andere programma's in cultuurgeschiedenis aangeboden. Vergelijkbare internationale programma’s zijn gericht op cultuurgeschiedenis binnen een nationale context of op een niet-historische benadering van globalisering.

Unieke historische methodologie

Het Utrechtse programma biedt een historische benadering waarbij cultuur steeds in de historische context bestudeerd wordt. Vanuit een diepgaande kennis van culturele concepten en theorieën richt het programma zich op concrete toepassingen. Erfgoedbeleid en publieksgeschiedenis zijn opgenomen in het programma, en ook cursussen over massamedia, massacultuur en de verwevenheid van Europese cultuur met de rest van de wereld. 

Stage en studeren in het buitenland

Het programma biedt een brede waaier aan mogelijkheden voor stages in Nederland en het buitenland. Studenten hebben stages gelopen bij het Rijksmuseum, het Tropenmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Wende Museum in Los Angeles, het Koninklijk Nederlands Instituut Rome, het Guild Hall Museum in Tallinn en Nederlandse ambassades en consulaten. Ook is het mogelijk het tweede semester in het buitenland te studeren zonder studievertraging, bijvoorbeeld bij de Universiteit van Oslo (meld je aan voor 1 december). Deze opties in het curriculum helpen je om een internationaal netwerk en connecties in het werkveld op te bouwen. Bovendien helpen ze je om werkervaring op te doen nog vóór de start van je carrière. Dit is een essentiële aanvulling op je cv, die ervoor zorgt dat jij er tussen uitspringt bij sollicitaties. Je krijgt ook persoonlijke begeleiding en supervisie om je te helpen te slagen in en na je studie.

Docenten en onderzoeksgroep

Onze docenten zijn internationaal gerenommeerde experts in hun vakgebied. Bekijk ook de pagina van onze onderzoeksgroep. De kerndocenten van de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa zijn onder andere:

Prof. dr. Joris van Eijnatten
Joris van Eijnatten, MA Cultural History of Modern Europe

Joris van Eijnatten werkt als cultuurhistoricus in verschillende onderling gerelateerde vakgebieden, waaronder de geschiedenis van ideeën, religie, media en communicatie, en digital humanities. Hij onderzoekt bronmateriaal dat zich uitstrekt over de periode van de 18de tot de 20ste eeuw. 

Dr. Willemijn Ruberg
Willemijn Ruberg, MA Cultural History of Modern Europe

Willemijn Ruberg has been lecturing in cultural history at Utrecht University since August 2009. Her research interests include: autobiographical writing, gender, sexuality, childhood, emotions and the body in the 18th and 19th centuries, and cultural theory. Her current research project addresses Dutch forensic medicine, the body, and expertise in 1800–1920.

Dr. Jaap Verheul
Jaap Verheul, MA Cultural History of Modern Europe

Jaap Verheul heeft onderzoek gepubliceerd rondom Amerikaanse, Nederlandse en transatlantische cultuurgeschiedenis. Zijn huidige onderzoeksproject richt zich op Amerikaanse percepties van Europa. Hij coördineert tevens het Digital Humanities onderzoeksproject getiteld: Translantis: The Emergence of the United States in Public Discourse in the Netherlands, 1890-1990 (translantis.nl).

Dr. Britta Schilling
Britta Schilling

Britta Schilling is gespecialiseerd in cultuurgeschiedenis, geheugen en materiële cultuur. Zij is onder andere gespecialiseerd in de geschiedenis van het Duitse kolonialisme, vergelijkende studies van koloniale rijken, en postkoloniaal erfgoed. Op dit moment werkt ze aan een geschiedenis van Europese huiselijkheid in de sub-Sahara van Afrika in de periode tussen 1880 en 1960.

Domstraat