Voorbereiding op de arbeidsmarkt

Aangeleerde vaardigheden als kritisch analyseren, en het open staan voor meerdere perspectieven en groepen komen in al deze werkvelden goed van pas.
Maarten Roos

Tijdens de master Cultuurgeschiedenis van modern Europa kom je op de volgende manieren in aanraking met de arbeidsmarkt:

  • Je neemt deel aan studiereizen en werkbezoeken in het kader van de werkcolleges.
  • Je volgt gastcolleges van cultuurhistorici die werkzaam zijn bij maatschappelijke instellingen, zoals het Rijksmuseum, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of een opinieblad.
  • Je loopt stage en doet zo ervaring op met het werk als cultuurhistoricus bij een maatschappelijke instelling. Op deze manier bouw je een netwerk op. Je kunt zowel in het binnen- als buitenland stage lopen. Onze studenten hebben stageplekken gevonden bij o.a. Monumenten Bureau ArubaStudio LouterNederlands Dagblad, het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum, maar ook het Wende Museum in Los Angeles, het Koninklijk Instituut in Rome en Nederlandse ambassades en consulaten.
  • Je thesis kan een presentatie zijn van onderzoeksresultaten die je hebt verzameld bij (bijvoorbeeld) erfgoedinstellingen of musea.
  • Tijdens een aantal modules die worden verzorgd door Career Services, bereid je je daadwerkelijk voor op de arbeidsmarkt, onder andere door inzicht te krijgen in je eigen drijfveren en kwaliteiten, je te oriënteren op mogelijke werkvelden, je te trainen bij het presenteren van jezelf en sollicitatiebrieven te schrijven, en bij het opbouwen van een professioneel netwerk.
Career Services

Career Services biedt sollicitatietrainingen en cursussen die je helpen oriënteren op de arbeidsmarkt. Hoe schrijf je bijvoorbeeld een effectieve sollicitatiebrief, en hoe voer je een succesvol sollicitatiegesprek? Lees meer over loopbaanbegeleiding.

Your Perspective

Your Perspective is een maandelijkse bijeenkomst voor studenten en alumni van de faculteit Geestewetenschappen. Iedere maand staat één werkveld centraal en komen alumni vanuit verschillende disciplines vertellen over hun ervaringen.

Carrièrenacht Geesteswetenschappen

De faculteit Geesteswetenschappen organiseert ieder jaar een CarrièreNacht met interessante partners. Zij laten een scala aan baanmogelijkheden voor afgestudeerden in de geesteswetenschappen zien, maar ze bieden je ook de kans je te ontwikkelen door aan hun projecten mee te doen of van hun diensten gebruik te maken. Lees meer over de  CarrièreNacht Geesteswetenschappen

Carrièredag

Elk jaar organiseert de Universiteit Utrecht de Carrièredag. Op deze dag ontmoeten studenten en bedrijven elkaar. Je kunt deelnemen aan workshops en trainingen en kennismaken met recruiters op de bedrijvenmarkt. Je kunt ook een sollicitatietraining volgen of je cv laten checken door een deskundige.

UU Carrièredag