Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject dat is afgestemd op het masterprogramma. Dit traject wordt individueel vastgesteld en heeft een maximale omvang van 60 EC. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master.

De premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject.