Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
 • Titulatuur: MA
 • Opleidingsnaam: Geschiedenis
 • Programma: Cultuurgeschiedenis van modern Europa
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
66034
Vorm (deeltijd/voltijd):
 • Voltijd
 • Deeltijd
Faculteit:
Geesteswetenschappen
Graduate School:
Humanities
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Ja, onder voorwaarden
Onderwijsvormen:
 • Werkcollege: 20%
 • Practicum: 10%
 • Groepswerk: 20%
 • Zelfstudie: 50%
Korte omschrijving:
Het masterprogramma Cultuurgeschiedenis bestudeert de positie van Europa in de wereld vanuit cultuurhistorisch perspectief, met een nadruk op de moderne geschiedenis.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en examenreglement
Stagemogelijkheid:
Ja, optioneel
Mogelijk carrièrepad:
 • Medewerker cultuurbeleid
 • Journalist
 • Medewerker public history- en erfgoedwereld
 • Museummedewerker
 • Docent
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
26
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron: VSNU, 2018), n>30
Voltijd: 14 maanden