Collegegeld en studiefinanciering

Collegegeld en studiebeurzen voor Nederlanders

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.143 voor voltijdstudenten en € 1.904 voor deeltijdstudenten voor het collegejaar 2020-2021 (wettelijk tarief).

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je studiefinanciering aanvragen.

Studiebeurzen

Collegegeld en studiebeurzen voor overige EU/EER en Zwitserse burgers

Collegegeld

Het collegegeld bedraagt voor dit programma € 2.143 voor voltijdstudenten en € 1.904 voor deeltijdstudenten voor het collegejaar 2020-2021 (wettelijk tarief).

Uitzonderingen op het wettelijk tarief
In een aantal situaties kan het collegegeldtarief afwijken van het tarief hierboven:

  • Als je op of na 1 september 1991 al een master- of doctoraaldiploma in het Nederlands Hoger Onderwijs hebt behaald. Lees meer over de regels.
  • Als je voor een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice voor meer informatie.
  • Als je al collegegeld hebt betaald bij een andere Nederlandse instelling voor hoger onderwijs voor het zelfde collegejaar. Meer informatie.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor Nederlandse en internationale studenten.

Funding your studies as an international student at Utrecht University

Scholarships, fellowships, and grants offered by Utrecht University, the Dutch government, and other organisations can help fund your studies at the university. Please note that the scholarship options for programmes starting in February are limited. You can begin your search for funding by reviewing the list below, which contains some of the scholarships and loans available to international students.

Visit www.studyin.nl, www.grantfinder.nl and www.scholarshipportal.eu for more options.

Utrecht Sylff Scholarships
For outstanding graduates from University College Utrecht and Economics and Business Economics (UU)

Collegegeld en studiebeurzen voor niet-EU/EER burgers

Collegegeld

Het collegegeld voor dit programma bedraagt € 17.078 voor het collegejaar 2020-2021 (niet-EU/EER-instellingstarief)

Uitzonderingen op het instellingstarief*:

Het verschuldigde bedrag kan afwijken van het hierboven genoemde bedrag als je een gedeelte van het collegejaar staat ingeschreven. Neem contact op met Studentenservice als dat het geval is.

* Let op: dit betekent niet dat je automatisch het wettelijk tarief kunt betalen. Je moet ook voldoen aan de overige eisen.

Wijze van betalen
Meer informatie over de wijze van betalen voor internationale studenten en voor Nederlandse studenten.

Studiefinanciering

Als je voldoet aan de voorwaarden kun je studiefinanciering aanvragen.

Studiebeurzen

Utrecht Sylff Scholarships
For outstanding graduates from University College Utrecht and Economics and Business Economics (UU)