Carrièreperspectieven

 

Mogelijke carrières

Onze alumni hebben maatschappelijk relevante expertise op een academisch niveau, die toepasbaar is in uiteenlopende velden, zoals:

  • advies, beleid en management, zowel bij overheden op gemeentelijk, regionaal, nationaal en Europees niveau als bij internationaal georiënteerde bedrijven;
  • journalistiek- en mediabedrijven, zoals uitgeverijen en redactiebureaus;
  • musea, erfgoedinstellingen, archieven en andere instellingen voor publieke geschiedenis;
  • belangenorganisaties, kennisinstellingen en de non-profitsector in het algemeen.

Je kunt dit masterprogramma ook combineren met de eerstegraads lerarenopleiding geschiedenis via de educatieve master.

Naar de arbeidsmarkt

Alumni van dit programma hebben diverse functies waarbij ze hun kennis van cultuurgeschiedenis kunnen inzetten, bijvoorbeeld als:

Andere alumni vonden werk bij bijvoorbeeld de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum van Oudheden, de Universiteit Leiden, het Stedelijk Gymnasium Breda en de Vrije Universiteit Brussel.

Alumnus Maarten Roos ging tot slot na het afronden van de master Cultuurgeschiedenis verder studeren aan de eenjarige docentenopleiding Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs Geschiedenis en Staatsinrichting. Momenteel volgt hij een stage op een middelbare school. 

Academische carrière

Studenten die een PhD willen gaan doen na hun master kunnen overwegen een Research Master (bijvoorbeeld in History) te doen aan de Universiteit Utrecht, aangezien het programma hier in principe niet toe opleidt. Desondanks hebben verschillende afgestudeerden van het masterprogramma Cultuurgeschiedenis ook PhD-plaatsen gevonden.