Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit wordt bepaald door de toelatingscommissie. Dit traject heeft een maximale omvang van 60 EC.

Bij succesvolle afronding van het traject binnen de daarvoor gestelde termijn word je alsnog toegelaten tot de master. Het is mogelijk om dit traject in deeltijd te volgen.Het premastertraject kan worden toegekend op basis van een afgerond hbo-diploma Journalistiek, Archeologie, Cultureel Erfgoed of vergelijkbaar. Heb je een universitair diploma en voldoe je niet aan de ingangseisen? Neem dan contact op.  

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: de premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Cursussen

1. Je volgt het pakket De Macht van Cultuur binnen de bachelor Geschiedenis. Let op: de plaatsing gebeurt door de bacheloropleiding, waarbij de reguliere bachelorstudenten voorrang hebben. 

De Macht van Cultuur

Culturen en mentaliteiten zetten de geesten in beweging en creëren verbondenheid, maar zorgen ook voor confrontaties, verdeeldheid en uitsluiting. Cultuurgeschiedenis bestudeert de denkbeelden en identiteiten die ons verleden hebben bepaald. 

 Periode 1Periode 2
Periode 3Periode 4
  • Onderzoeksseminar A / B

2.  Daarnaast volg je de volgende cursussen:

  • Blok 1: Inleiding Geschiedwetenschap
  • Blok 2: Onderzoekslab I
  • Blok 3: (vroeg)moderne geschiedenis
  • Blok 4: Eigentijdse geschiedenis

Kosten

Bekijk de tarieven van een premasterprogramma.

Picture: Tim Vermeire