Premasterprogramma

Voldoe je niet aan de toelatingseisen, dan kom je wellicht in aanmerking voor een premastertraject. Dit traject wordt individueel vastgesteld en heeft een maximale omvang van 30 EC. Bij succesvolle afronding van het traject word je alsnog toegelaten tot de master.

Het premastertraject kan worden toegekend op basis van een afgerond hbo-diploma Communicatie of Journalistiek. Heb je een ander hbo-diploma, dan kun je worden toegelaten als je:

  • Ten minste 20 EC hebt besteed aan vakken over communicatie (daaronder verstaan we niet cursussen over vaardigheden als schrijven en presenteren).
  • Praktijkkennis hebt opgedaan over mediagebruik in organisaties, bijvoorbeeld in cursussen of stages.
  • Een cursus over onderzoeksmethoden hebt gevolgd.

De premaster is ook voor studenten met een diploma van een niet-communicatiegerichte universitaire bacheloropleiding (bv. Geschiedenis of Economie).

Mochten er meer dan 20 aanmeldingen komen, dan selecteren we op basis van het gemiddelde cijfer in de meegestuurde studiedossiers. 

Kies op maat

Voor het masterprogramma Communicatie en organisatie geldt dat het vanaf september ook mogelijk is om tijdens je hbo-opleiding alvast cursussen te volgen waarmee je je kunt voorbereiden op de master. Dan hoef je wellicht geen, of kun je een korter, premastertraject volgen en kun je je sneller kwalificeren voor de master. Er kunnen wel voorwaarden aan het volgen van cursussen worden verbonden. Meer informatie vind je op de website van Kies op Maat.

Als je daarna de master wilt gaan volgen, meld je je op de reguliere manier aan. De toelatingscommissie besluit dan of de cursussen die je hebt gevolgd voldoende zijn om direct toegelaten te worden of dat je nog een aanvullende premaster moet volgen.

Toelatingseisen

Bekijk de toelatingseisen om te zien of je in aanmerking komt voor een premastertraject. Let op: de premaster is alleen bedoeld voor studenten met een diploma van een Nederlandse universiteit of hogeschool die geen visum of verblijfsvergunning nodig hebben. 

Cursussen

De vier premastercursussen maken je in hoog tempo vertrouwd met onze visie op communicatiewetenschap. In februari begin je met twee inleidende cursussen, in april met twee cursussen waarin je samen opwerkt met tweede- en derdejaarsstudenten, en waarin je theoretische Engelse literatuur leest. Je moet je dus snel aanpassen aan de academische manier van werken. Je ziet dan direct of die manier van werken bij je past.

Periode 3 (februari - half april)Periode 4 (half april - begin juli)

Kosten

Bekijk de tarieven van een premasterprogramma.

Foto: Tim Vermeire