• Academische en professionele vaardigheden
  • Hulp bij arbeidsmarktorientatie
  • Career Officer
  • UU Career Services
  • Studievereniging

Academische en professionele kennis en vaardigheden

Om je voor te bereiden op je loopbaan na je studie werk je zoveel mogelijk aan concrete taken en besteden we veel aandacht aan competenties die je daarvoor goed kunt gebruiken. Zo kun je ervoor kiezen je te specialiseren als manager, organisatieadviseur, onderzoeker of beleidsmedewerker.
In dit masterprogramma besteden we direct vanaf de eerste week op cursusniveau aandacht aan academische en professionele vaardigheden. De keuzecursussen academische en professionele vaardigheden, zoals managementvaardigheden, advieskunde, beleidsanalytische vaardigheden, projectmanagement en organisatiedynamiek zijn daarvoor speciaal ontworpen. We werken daarin altijd aan een toepassing van kennis en vaardigheden in concrete situaties.

Naast alle opgedane kennis en verkregen inzichten op het gebied van communicatie, beleid en management ben je in staat zelfstandig een literatuurstudie en empirisch onderzoek op te zetten en uit te voeren. Bovendien kun je de resultaten van dergelijk onderzoek voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld managers, professionals, consultants en wetenschappers) helder verwoorden.

Theoretische kennis alleen is niet langer voldoende om de inhoud van je vak te beheersen. Je zult bijvoorbeeld ook moeten weten hoe je in de dagelijkse praktijk van een organisatie bepaalde communicatiemiddelen kunt inzetten om bij medewerkers, klanten of burgers draagvlak te creëren voor een verandering. Dit masterprogramma reikt je het gereedschap aan om in je toekomstige functie succesvol te kunnen (inter)acteren.

Hulp bij arbeidsmarktoriëntatie

Veel studenten leggen al tijdens hun studie contact met hun toekomstige werkgever, bijvoorbeeld tijdens een stage, beroepenmarkt of door een (scriptie-) onderzoek uit te voeren in opdracht van een organisatie of bedrijf. Hierin probeert de opleiding zoveel mogelijk te faciliteren. De opleiding heeft goede banden met de beroepspraktijk en beschikt over een uitgebreid netwerk, onder andere met studenten uit het onderwijs voor professionals.

Career Officer

De opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap heeft haar eigen Career Officer. Je kunt bij haar terecht voor een loopbaanadviesgesprek, CV- en LinkedIn check, begeleiding bij sollicitaties, vragen over alumni/relaties van de opleiding, voor trainingen en voor andere vragen met betrekking tot de arbeidsmarkt.

UU Career Services

Career Services van de Universiteit Utrecht helpt je om je voor te bereiden op je carrière met activiteiten binnen en buiten je opleiding. Vier thema’s staan daarbij centraal: ontdek je talenten, kijk naar de mogelijkheden, leg contacten en ontwikkel je professionele vaardigheden. Voor elk van deze thema’s biedt Career Services ondersteuning met trainingen, tests, advies en meer.

Studievereniging

Tenslotte vervult ook de studievereniging van de opleiding een belangrijke rol in de oriëntatie op je mogelijkheden. Die organiseert regelmatig contactdagen, seminars en diners met organisaties en bedrijven. Voor Communicatie, beleid en management is dat Studievereniging Perikles.