Het masterprogramma Communicatie, beleid en management begint in september.

Tijdens het programma volg je drie verplichte cursussen.

 • In Kennis delen en samenwerking in organisaties leer je hoe managers communicatie strategisch kunnen inzetten voor kennismanagement. Doel daarvan is om samenwerking in complexe en dynamische netwerken te optimaliseren en aan burgers en klanten relevante diensten en producten te leveren.
 • In Veranderen met beleid kijk je naar de manier waarop managers via beleid en de sturende werking van tekstuele en visuele aspecten van communicatie veranderingen bij externe doelgroepen tot stand kunnen brengen.
 • In de derde periode volg je de cursus Communiceren met impact. 

Daarnaast kun je kiezen uit het aanbod van academische en professionele vaardigheidscursussen. Je werkt ook aan arbeidsmarktcompetenties, door een forumdiscussie met alumni voor te bereiden.

In periode 3 en 4 voer je het afstudeeronderzoek uit in het onderzoeksseminar Communicatie aan het werk en schrijf je je scriptie. 

Onderwijsvormen

 • Hoorcolleges
 • Werkgroepen
 • Literatuuronderzoek
 • Voorbereiden opdrachten en presentaties

Meestal werk je in een kleine subgroep aan een concrete opdracht en breng je verslag uit aan je medestudenten en de docent. Daarnaast ga je ook individueel of als duo aan de slag. Hoor- en werkcolleges wisselen we af met creatieve brainstormsessies en discussies tussen studenten en docenten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om communicatie-experts uit te nodigen.

Groepsgrootte

Je werkt in een groep van maximaal 25 studenten.

Toetsmethoden

 • Schriftelijke toetsen
 • Papers
 • Mondelinge presentaties
 • Scriptie en scriptieverdediging