Feiten en cijfers

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
  • Programma: Communicatie, beleid en management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance
Voertaal:
Nederlands
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Collegegeld:
Startmoment(en):
September
Toegankelijk voor hbo’ers:
Nee
Onderwijsvormen:
  • Hoorcollege: 15%
  • Werkcollege: 35%
  • Groepswerk: 20%
  • Zelfstudie: 20%
  • Stage: 10%
Korte omschrijving:
Dit masterprogramma biedt je zicht op de rol van communicatie bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Ook voor gedragsbeïnvloeding van externe doelgroepen, samenwerking en kennismanagement wordt communicatie ingezet.
Onderwijs- en examenreglement:
Onderwijs- en Examenregeling masteropleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap
Stagemogelijkheid:
Ja, optioneel
Mogelijk carrièrepad:
  • Onderzoeker/adviseur bij (communicatie)adviesbureau, gemeente, provincie of ministerie
  • Stafmedewerker communicatie of Public Relations
Aantal studenten dat vorig jaar is gestart: Aantal eerstejaars in het collegejaar 2018-2019 (instroom september, voltijd en deeltijd)
18
Gemiddelde afstudeersnelheid: Gemiddelde afstudeersnelheid afgerond op hele maanden studieduur (bron:VSNU, 2017), n>30
Voltijd: 15 maanden