Wil je organisaties adviseren hoe ze hun in- en externe communicatie kunnen verbeteren? Hoe ze optimaal kunnen inspelen op een nieuw fenomeen als sociale media? Op welke manieren het gedrag van externe doelgroepen met tekst en afbeeldingen veranderd kan worden? Of gaat het je om leiderschapsstijlen en het motiveren van personeel? Inzicht in communicatieprocessen is hierbij van groot belang. Heb je hiervoor belangstelling? Volg dan het masterprogramma Communicatie, beleid en management.

Door scherpe vragen kan ik snel tot de kern doordringen

Cruciale rol voor communicatie in organisaties

Allerlei actoren proberen hun visie op de werkelijkheid aan anderen op te leggen. In welk krachtenveld bevinden organisaties zich tegenwoordig? In hoeverre bevorderen of belemmeren 'stakeholders' uit de publieke en de private sector het handelen van een organisatie? Je leert inzien welke cruciale rol communicatie vervult bij strategievorming, beleidsbepaling en leidinggeven in een organisatie. Daarbij ontdek je verschillende manieren waarop managers communicatiemiddelen kunnen inzetten om via samenwerking het kennismanagement in onze netwerksamenleving voor hun organisatie te bevorderen.

Vervolgens ga je kijken naar de manier waarop managers via beleid trachten gewenste veranderingen bij externe doelgroepen tot stand te brengen. De juiste inzet van communicatiemiddelen zoals een interactieve website, een poster of een video is voor organisaties van belang om te proberen het gedrag van klanten of burgers te sturen. Daarbij kun je denken aan zaken als gezonder leven en veilig internetten.

In een aantal workshops gaan we in op methoden en technieken, zodat je zelfstandig een literatuurstudie en empirisch onderzoek kunt opzetten en uitvoeren. Bovendien leer je voor verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld managers, professionals, consultants en wetenschappers) de resultaten van dergelijk onderzoek helder te verwoorden. Je sluit het masterprogramma af met het onderzoeksseminar Communicatie aan het werk. 

Na je afstuderen

Organisaties met een publieke functie willen voortdurend inspelen op (toekomstige) veranderingen in hun omgeving. Zij zijn daarom op zoek naar mensen die weten hoe we kunnen leren van het verleden, die een analyse kunnen maken van problemen uit de praktijk van alledag en die hulp kunnen bieden bij het zoeken naar mogelijke oplossingen. Als je het masterprogramma Communicatie, beleid en management hebt gevolgd, kun jij daaraan een bijdrage leveren omdat je weet hoe je in- en externe communicatie als sturingsmiddel kunt inzetten. Wil je meer weten over de beroepen waarvoor je onder andere wordt opgeleid? Kijk hier naar de carrièreperspectieven.

Samenvatting

Diploma: Dit masterprogramma is officieel geregistreerd onder de opleidingsnaam
  • Titulatuur: MSc
  • Opleidingsnaam: Bestuurs- en Organisatiewetenschap
  • Programma: Communicatie, beleid en management
Accreditatie:
Geaccrediteerd door NVAO
Croho-code:
60446
Voertaal:
Nederlands
Vorm (deeltijd/voltijd):
Voltijd
Tijdsduur:
1 jaar
Studiepunten: 60 studiepunten is gelijk aan 1 jaar full-time studeren (European Credit Transfer System, ECTS)
60
Startmoment(en):
September
Aanmelddeadline:
  • Nederlandse & EU/EEA studenten: 1 april
  • Studenten buiten de EU/EER: 1 april
Collegegeld:
Faculteit:
Recht, Economie, Bestuur en Organisatie
Graduate School:
Law, Economics and Governance