Premasterprogramma's

Informatie over de specifieke aanmeldprocedure, toelatingseisen en benodigde documenten vind je op de pagina van jouw master onder Toelating en aanmelden of Admission and application.

Premasters

Voldoe je niet aan de toelatingseisen die het masterprogramma stelt, dan kun je in sommige gevallen een premaster doen. Kijk op de pagina van jouw master voor meer informatie.
Let op: studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding komen in beginsel niet in aanmerking voor een premasterprogramma.

De Toelatingscommissie van het programma bepaalt of je toelaatbaar bent en hoe jouw premaster eruit ziet. Een premaster is samengesteld voor een specifiek masterprogramma. Je ontvangt dus geen universitair bachelordiploma en hebt ook niet zonder meer toegang tot andere masterprogramma’s.

Zie voor meer informatie de beschrijving van het masterprogramma.

Doorstroomtrajecten met Hogeschool Utrecht

Ben je Hogeschool Utrecht-scholier. Dan kun je soms een premaster doen in de minor-ruimte van je hbo-opleiding. Daardoor kun je met je hbo-bachelor toch direct starten met het masterprogramma aan de Universiteit Utrecht. Voor een aantal Engelstalige, tweejarige masterprogramma’s, is toelating mogelijk via een assessment. Zie voor meer informatie over beide trajecten de website van Hogeschool Utrecht