De aan de Universiteit Utrecht afgestudeerde masterstudent Jochem Wijten heeft de Unilever Research Prijs gewonnen voor zijn masteronderzoek naar een efficiëntere opslag van zonne-energie. Aan de prijs zijn een trofee en een geldbedrag van € 2500 verbonden.

Wijten volgde het Graduate Program on Solar Fuels Catalysis, een honourstrack van het Utrechtse Masterprogramma Nanomaterials. Zijn begeleiders, Bert Weckhuysen en Monica Barroso van de Universiteit Utrecht en Jan Philipp Hofmann van de TU Eindhoven, droegen Wijten voor vanwege zijn opmerkelijke talent en grote passie voor onderzoek.

MOF's

In zijn Master's onderzoek bewees Wijten dat Metal-Organic Frameworks (MOF’s) kunnen bijdragen aan het efficiënter opslaan van zonne-energie. MOF’s, een nieuwe categorie nanomaterialen, kunnen het splitsen van water in waterstof en zuurstof versnellen. Ze zijn veilig, goedkoop en duurzaam en zouden daarom een belangrijke rol kunnen gaan spelen in de ontwikkeling van schonere energievoorzieningen

Samenwerking met TU Eindhoven

Het Graduate Program on Solar Fuels Catalysis is een programma van the Netherlands Institute for Catalysis Research. Voor zijn Master's onderzoek combineerde Wijten de expertise en de technische infrastructuur van de Universiteit Utrecht en de TU Eindhoven.

Jochem Wijten

Jochem Wijten volgde een bachelor Scheikunde aan de Universiteit Utrecht en ontving zijn masterdiploma cum laude. Wijten werkt inmiddels als promovendus in de vakgroep Anorganische Chemie en Katalyse van de Universiteit Utrecht aan het electrokatalytisch splijten van water met nikkel-molybdeenlegeringen.

>> terug naar home