Onderzoek doen

Onderzoeksvertraging promovendi en postdocs

Het College van Bestuur heeft, met instemming van de Universiteitsraad, besloten extra middelen beschikbaar te stellen ter compensatie van onderzoeksvertraging onder beginnende onderzoekers met tijdelijke contracten. We vragen eerst naar oplossingsmogelijkheden te kijken waardoor het onderzoek binnen de huidige beschikbare middelen en termijn kan worden afgerond. Uiteraard blijft kwaliteit altijd leidend. We realiseren ons dat een oplossing binnen de looptijd van een tijdelijk contract niet altijd mogelijk is. De universiteit heeft daarom een verlengingsregeling om deze medewerkers waar nodig tegemoet te komen. De regeling is bedoeld om een verlenging mogelijk te maken voor promovendi, postdocs, specialisten in opleiding (SiO’s) en in bijzondere gevallen tijdelijk OBP betrokken bij onderzoeksprojecten, die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen en hun onderzoek redelijkerwijs niet binnen de gestelde tijd kunnen afronden. Meer informatie over de voorwaarden en de aanpak van de regeling (inlog vereist) is beschikbaar op intranet.