Coronavirus - onderzoek doen op afstand

De norm blijft ‘thuis werken’, maar als je dat wilt is het mogelijk één dag per week op locatie te werken. Je faculteit of dienst informeert je hierover. Dit geldt ook voor onderzoekers. Voor al het werk op locatie geldt: neem de hygiënemaatregelen in acht. 

Daarnaast geldt dat onderzoekers binnen de openingstijden in een pand mogen werken wanneer hun werk strikt locatiegebonden is (laboratoria, testruimtes). Bij het verdelen van labruimte geven we voorrang aan promovendi en postdocs die in de eindfase van hun onderzoek zitten. Dit is ter beoordeling aan de decaan. Onderzoek buiten openingstijden vindt momenteel uitsluitend plaats met goedkeuring van de decaan.
 
Experimenteel onderzoek met proefpersonen op locatie kan doorgaan als dat niet kan worden uitgesteld én het veilig kan (o.a. op anderhalve meter). Als er een keuze moet worden gemaakt, hebben promovendi en postdocs voorrang.

Uitgangspunten voor uitloop van onderzoekstrajecten

Door de coronacrisis ligt veel onderzoek stil. Dit heeft een grote impact op het Nederlandse onderzoek en plaatst onderzoekers voor grote uitdagingen. VSNU, NWO, ZonMW, NFU, PNN en PostdocNL benoemen in een gezamenlijk statement een aantal uitgangspunten voor de uitloop van onderzoektrajecten. De uitgangspunten zijn dat gezondheid belangrijker is dan onderzoek, dat onderzoek in alle redelijkheid de kans moet krijgen om te worden afgemaakt en dat maatwerk nodig zal zijn om recht te doen aan de diversiteit aan problemen. 

Onderzoeksvertraging promovendi en postdocs

Update 3 mei 2021: Het College van Bestuur heeft, met instemming van de Universiteitsraad, besloten extra middelen beschikbaar te stellen ter compensatie van onderzoeksvertraging onder beginnende onderzoekers met tijdelijke contracten. We vragen eerst naar oplossingsmogelijkheden te kijken waardoor het onderzoek binnen de huidige beschikbare middelen en termijn kan worden afgerond. Uiteraard blijft kwaliteit altijd leidend. We realiseren ons dat een oplossing binnen de looptijd van een tijdelijk contract niet altijd mogelijk is. De universiteit heeft daarom een verlengingsregeling om deze medewerkers waar nodig tegemoet te komen. De regeling is bedoeld om een verlenging mogelijk te maken voor promovendi, postdocs, specialisten in opleiding (SiO’s) en in bijzondere gevallen tijdelijk OBP betrokken bij onderzoeksprojecten, die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen en hun onderzoek redelijkerwijs niet binnen de gestelde tijd kunnen afronden. Meer informatie over de voorwaarden en de aanpak van de regeling is beschikbaar op intranet.

Gevolgen voor voorstellen en projecten van Horizon2020, Horizon Europe en NWO

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor subsidies en gesubsidieerde projecten. Op intranet vind je een pagina voor onderzoekers met daarop (links naar) informatie over deze gevolgen voor voorstellen en projecten van Horizon2020, Horizon Europe en NWO.

Thuis veilig werken met persoonsgegevens

Wees voorzichtig bij het werken met persoonlijke gegevens thuis: doe dit alleen als het absoluut noodzakelijk is, sla geen lokale kopieën op eigen apparaten op en gebruik de VPN-tools van de UU. Volg de aanwijzingen die RDM Support geeft in de gids Working safely with research data from home.

Universiteitsbibliotheek geopend voor beperkt aantal diensten 

Vanwege het coronavirus is de dienstverlening van de bibliotheek aangepast. Bekijk welke dienstverlening beschikbaar is.