Onderzoek doen

Bekijk de huidige richtlijnen voor werken op afstand of op locatie. Voor al het werk op locatie geldt: neem de hygiënemaatregelen in acht. 

Daarnaast geldt dat onderzoekers binnen de openingstijden in een pand mogen werken wanneer hun werk strikt locatiegebonden is (laboratoria, testruimtes). Bij het verdelen van labruimte geven we voorrang aan promovendi en postdocs die in de eindfase van hun onderzoek zitten. De decanen bepalen bij capaciteitsproblemen welk (lab-)onderzoek wel en niet verantwoord kan plaatsvinden en met welke prioriteit. Onderzoek buiten openingstijden vindt momenteel uitsluitend plaats met goedkeuring van de decaan.
 
Experimenteel onderzoek met proefpersonen op locatie kan doorgaan als dat niet kan worden uitgesteld én het veilig kan (o.a. op anderhalve meter). Als er een keuze moet worden gemaakt, hebben promovendi en postdocs voorrang.

Onderzoeksvertraging promovendi en postdocs

Het College van Bestuur heeft, met instemming van de Universiteitsraad, besloten extra middelen beschikbaar te stellen ter compensatie van onderzoeksvertraging onder beginnende onderzoekers met tijdelijke contracten. We vragen eerst naar oplossingsmogelijkheden te kijken waardoor het onderzoek binnen de huidige beschikbare middelen en termijn kan worden afgerond. Uiteraard blijft kwaliteit altijd leidend. We realiseren ons dat een oplossing binnen de looptijd van een tijdelijk contract niet altijd mogelijk is. De universiteit heeft daarom een verlengingsregeling om deze medewerkers waar nodig tegemoet te komen. De regeling is bedoeld om een verlenging mogelijk te maken voor promovendi, postdocs, specialisten in opleiding (SiO’s) en in bijzondere gevallen tijdelijk OBP betrokken bij onderzoeksprojecten, die door de coronacrisis vertraging hebben opgelopen en hun onderzoek redelijkerwijs niet binnen de gestelde tijd kunnen afronden. Meer informatie over de voorwaarden en de aanpak van de regeling (inlog vereist) is beschikbaar op intranet.

Thuis veilig werken met persoonsgegevens

Wees voorzichtig bij het werken met persoonlijke gegevens thuis: doe dit alleen als het absoluut noodzakelijk is, sla geen lokale kopieën op eigen apparaten op en gebruik de VPN-tools van de UU. Volg de aanwijzingen die RDM Support geeft in de gids Working safely with research data from home (Engelstalig).