Routekaart - terug naar de campus

In het overzicht staan de belangrijkste stappen. Het is belangrijk om hierbij de huisregels en hygiënevoorschiften in acht te nemen.
  • Werk en studeer zoveel mogelijk thuis
  • Kom zo min mogelijk met het OV en vermijd de spits
  • Gebruik je eigen apparaten

Vanaf 18 mei

Start onderzoeksactiviteiten bij
faculteiten Bèta-, Geowetenschappen en Diergeneeskunde        
Sporten bij Sportcentrum Olympos

Vanaf 25 mei

Universiteitsbibliotheek Utrecht Science Park beperkt open        

 

Vanaf 15 juni

Start onderwijsactiviteiten zoals practica, coschappen                 
Toetsing van tentamens die niet op afstand kunnen
Studentbegeleiding op aanvraag
Studieplekken voor studenten in bijzondere omstandigheden
op aanvraag
Noodzakelijke reizen voor medewerkers op aanvraag
Universiteitsbibliotheek binnenstad beperkt open
Flexwerkplekken voor medewerkers op aanvraag
Zorg dierenziekenhuis opgeschaald, lees de maatregelen  

Vanaf 29 juni

Studieplekken voor studenten in de Universiteitsbibliotheek op aanvraag

Vanaf 1 juli

Promoties, oraties en buluitreikingen in Academiegebouw           
in beperkt gezelschap
Onderzoeksactiviteiten gecontroleerd uitbreiden
Gebouwen gefaseerd open
Bezetting hangt af van hoeveel we kunnen accommoderen op 1,5 meter afstand. 
Beperkt aantal vergaderlocaties
Botanische Tuinen open voor bezoekers
reserveer online

Vanaf 10 augustus

Introducties nieuwe studenten                                                         
     

Vanaf 31 augustus

Opening Academisch jaar 2020 - 2021
Onderwijs op de campus als het kan en onderwijs op afstand      
Internationale diplomastudenten welkom

Versie 18 juni | Voor alle richtlijnen geldt dat dit alleen door kan gaan als het coronavirus onder controle blijft. De richtlijnen kunnen veranderen als landelijk of lokaal andere regels worden bepaald. Dit overzicht wordt bijgewerkt zodra nieuwe informatie beschikbaar is.