Gebouwen

Overzicht met gebouwen die gesloten/open zijn 

Bekijk hieronder de openingstijden van de gebouwen vanaf 26 april 2021 en welke facilitaire dienstverlening beschikbaar is. 

Er wordt zoveel mogelijk vanuit huis gewerkt. Er zijn beperkte mogelijkheden in de gebouwen voor (kantoor)werk en vergaderingen. De bezetting hangt af van hoeveel we kunnen accommoderen op 1,5 meter afstand. Medewerkers van de UU kunnen een FAQ raadplegen over het werken op kantoor.  Wat er in een gebouw kan, hangt af van de specifieke situatie per afdeling en gebouw. Je faculteit of dienst kan je hierover meer informatie geven. 

Voor studenten: Bekijk de openingstijden en beschikbare studieplekken op de studentensite.

De UU in de 1,5 meter-samenleving

In haar gebouwen en op haar campussen maakt de UU op diverse manieren zichtbaar welke coronamaatregelen zij neemt. 

Gedragsregels en hygiënemaatregelen

In panden gelden algemene basisregels en UU-specifieke regels (pdf). Personen die aan het werk gaan, moeten op de hoogte zijn van de gedragsregels die gelden, ook van eventuele afdelingsspecifieke maatregelen. In de panden zijn ‘coronacoördinatoren’ aanwezig die toezien op de uitvoering en naleving van de maatregelen. Daarnaast zijn er hygiënemaatregelen in de gebouwen. Lees wat de UU doet op het gebied van hygiëne en wat je zelf kunt doen.

Het dragen van een mondkapje

Draag een mondkapje als je je verplaatst in de universiteitsgebouwen. Bijvoorbeeld in de gangen, bij het binnengaan en verlaten van lokalen, bij de liften, in kantines en in wachtrijen. Als je op de plaats van bestemming bent, kun je het mondkapje afzetten. In ruimtes als onderwijsruimten, collegezalen, studieplekken en kantoorruimtes kun je goed anderhalve meter afstand houden, want deze ruimtes zijn volgens de veiligheidsprotocollen ingericht. Natuurlijk staat het iedereen vrij om ook daar een mondkapje te dragen. Heb er begrip voor als iemand daarvoor kiest. Als het niet mogelijk is om anderhalve meter afstand te houden op de plaats van bestemming (bijvoorbeeld bij sommige practica), dan draag je ook daar een mondkapje. Lees de instructies over hoe je een mondkapje gebruikt.

Ventilatie in gebouwen

Voor de ventilatie in onze gebouwen volgen we de RIVM-richtlijnen. Het RIVM adviseert om recirculatie van lucht binnen een ruimte zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom vermijden we het gebruik van ventilatoren en airco’s. De meeste installatieonderdelen die lucht binnen een ruimte circuleren hebben we daarom uitgezet. In situaties waar dat de bedrijfsvoering ernstig kan verstoren hebben we in overleg met de betrokkenen binnen de faculteiten/diensten maatwerk toegepast. Het RIVM onderstreept dat de ventilatie in gebouwen moet voldoen aan de wettelijke eisen, zoals die zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. De UU hanteert strengere eisen dan het bouwbesluit voor kantoorruimten. Als in een uitzonderlijk geval een ruimte daar niet aan voldoet, wordt deze ruimte gesloten. In sommige gebouwen, zoals het Hans Freudenthalgebouw, moeten in een aantal ruimten de ramen op de kierstand staan of openstaan voor voldoende ventilatie. Werk of studeer je in een ruimte met een ventilatierooster boven het raam, laat deze dan open staan.

Laboratoria

In de laboratoria kunnen de ramen niet open of op kierstand worden gezet. Dit is ook niet nodig, omdat in laboratoria de verversingcapaciteit van de ruimtelucht vele malen groter is dan in de kantoren en andere ruimten in een gebouw. Daarbij is de toegevoerde lucht 100% verse buitenlucht. De eisen van een laboratorium zijn in de basis strenger dan voor kantoren, het bouwbesluit en de huidige RIVM-richtlijnen.